“VRT-ontslag Lembrechts goede eerste stap, nu de rest nog”

Vlaams Belang: “VRT-ontslag Lembrechts goede eerste stap, nu de rest nog”

Het Vlaams Belang reageert positief op het ontslag van VRT-CEO Paul Lembrechts. Volgens Vlaams parlementslid en lid van de mediacommissie Klaas Slootmans (Vlaams Belang) was zijn positie totaal onhoudbaar geworden. De Vlaams-nationale partij dringt er op aan dat de overige leden van het directiecollege, die zich achter Lembrechts schaarden, nu snel zullen volgen.

Net zoals in een bedrijf dient het management zich te schikken naar de wil van diegene die zorgt voor de financiering, namelijk de Raad van Bestuur. Bij de VRT is die Raad van Bestuur de vertegenwoordiger van de Vlaamse belastingbetaler die, in de vorm van de Vlaamse overheid, de enige aandeelhouder is.

Het is zonneklaar dat er nood is aan een wit blad bij de VRT, zonder interne vetes”

Wie toetreedt tot het management aanvaardt de wetmatigheid dat hij binnen de krijtlijnen opereert van de aandeelhouder, klinkt het dan ook bij Vlaams Belang. “Dat aanvaarden ze als ze hun contract tekenen. Het kan dat men ongelukkig is wanneer de aandeelhouder van visie verandert of het bedrijf een krimpscenario oplegt. Men kan dan proberen de aandeelhouder op andere gedachten te brengen. Maar als dat niet lukt, rest er hen maar één keuze: de plannen loyaal uitvoeren of opkrassen. Zo eenvoudig is het”, aldus Vlaams parlementslid en lid van de mediacommissie Klaas Slootmans.  

Het is, aldus Slootmans, overduidelijk dat het nog actieve directiecollege de eerste optie, namelijk het uitvoeren van de plannen van de enige aandeelhouder openlijk verwerpt, maar de consequentie van de tweede – namelijk ontslag – weigert te aanvaarden.

Kersvers lid van de Raad van Bestuur voor Vlaams Belang, Jan Huijbrechts kondigt alvast aan het voltallige ontslag van het nog resterende directiecollege als vraag te agenderen. “Het is zonneklaar dat er nood is aan een wit blad, zonder interne vetes”, aldus Huijbrechts. “In het licht van de onderhandelingen over de nieuwe beheersovereenkomst kunnen we het ons niet veroorloven dat de werking van de VRT het slachtoffer wordt van oude onderliggende conflicten.”

Volgens hem is het overduidelijk dat het door links gedomineerde VRT-management vreest voor een rechtse mars door de instelling. “Indien dat al het geval zou zijn, zou dat niet meer zijn dan een correctie van een historische anomalie die al decennia indruist tegen de Vlaamse grondstroom, die Vlaams en eerder rechts is.”

%d bloggers liken dit: