Waarom is Viktor Orbán de kop van jut?

Laten we meteen met de deur in huis vallen. Hongarije besteedt 4,7% van zijn BBP, de totale toegevoegde waarde van alle in een land geproduceerde finale goederen en diensten, aan sociale uitkeringen. Ter vergelijking: het OESO-gemiddelde bedraagt 2,55%.  De ‘Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling’ (OESO) is een samenwerkingsverband van 36 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren.

Kop van jut

Waarom wordt Viktor Orbán voortdurend gepresenteerd als het (rechts) ‘enfant terrible’ van de Europese Unie? Een man die volgens de meeste media met een ijzeren vuist zou regeren, zonder fluwelen handschoenen en zonder zich te bekommeren om het welzijn van zijn volk.

Eerdere maatregelen

De Hongaarse regering is al langer bezig met maatregelen om het jonge gezinnen naar hun zin te maken. Iedere moeder kan bijvoorbeeld een lening aanvragen van dertigduizend euro. Na de geboorte van het eerste kind mag de terugbetaling met drie jaar worden uitgesteld, na een tweede kind hoeft maar 60% binnen drie jaar te worden terugbetaald en komt er een derde, dan hoeft er niets te worden teruggestort.

Waarom wordt Hongarije nu, meer dan ooit, afgeschilderd als een reactionaire staat?

Het antwoord is eenvoudig: de Hongaarse regering heeft zojuist beslist de kerk weer in het midden van het dorp te plaatsen. Er is een nieuw amendement van kracht geworden waardoor de biologie haar rechten terugkrijgt: de moeder van een kind is een vrouw, de vader is een man. De opvoeding van het kind zal worden gegarandeerd volgens de christelijke cultuur van Hongarije en zal het geboortegeslacht van het kind respecteren.

Wat voor een normale mens de evidentie lijkt, is dat niet voor het internationale journaille. Stellen dat de moeder van een kind een vrouw is, stel u voor…….

Dat is natuurlijk de zoveelste poging van de media om Hongarije en  Orbán in diskrediet te brengen. Dat geldt evenzeer voor Polen. Beide landen liggen al jaren onder vuur omdat ze , volgens hetzelfde journaille althans, de rechtsstaat en andere fundamentele waarden met voeten zouden treden.

Dat het beheer van Covid-19 door de regering van Orbán zo effectief werd aangepakt, waardoor de Hongaarse economie zich als een van de weinige lidstaten van de EU heeft hersteld en haar BBP in het laatste kwartaal met 10 procent heeft weten te verhogen, komen we natuurlijk niet te weten….

Het aantal sterfgevallen door Covid-19: 3568 op een bevolking van een kleine 10 miljoen inwoners. Ze zullen anders tellen, zullen de Van Ranst’ en en C° vertellen. Onzin natuurlijk.

Doe zo verder Viktor, zouden we zeggen.

RVW

%d bloggers liken dit: