Wat deed Klaus Schwab op de G20?

Klaus Schwab, die geen staatshoofd is,  maar de oprichter van het World Economic Forum (WEF) in Davos, heeft de vergaderingen van de G20 dan wel niet officieel bijgewoond, hij was er wel. Als ze hem niet zelf binnenlaten, dan nodigt hij zichzelf wel uit.

in werkelijkheid was hij in Bali om de aftrap te geven voor de ‘B20’ (‘B’ voor ‘business’) bijeenkomst in Indonesië, in de marge van de bijeenkomsten van staatshoofden, de G20. Hij was op Bali uitgenodigd als onderdeel van een publiek-privaat partnerschap tussen de Indonesische regering – die gastheer was van de G20 – en het World Economic Forum.

Klaus Schwab maakte van de gelegenheid gebruik om op te roepen tot een wereldwijde ‘herstructurering’ van de economische, politieke, sociale en ecologische systemen in de wereld:

“We moeten een diepgaande systemische, structurele herstructurering van onze wereld onder ogen zien. Het zal tijd kosten, maar de wereld zal anders zijn nadat we dit overgangsproces hebben doorlopen,” verklaarde de man.

Maar hij betreurde de “versnippering van de nieuwe multipolaire orde”, waarvan de contouren – in dit stadium – niet erg lijken overeen te komen met de “Great Reset” waartoe Davos oproept. Heeft de speciale militaire operatie van de Russische Federatie die op 24 februari van start is gegaan de routekaart van de globalistische oligarchieën in de war gestuurd?

In ieder geval zal het volgende Forum van Davos, dat in januari 2023 wordt gehouden, als thema hebben: “Samenwerking in een gefragmenteerde wereld”, om de problemen van “onzekerheid en kwetsbaarheid als de systeemrisico’s niet worden aangepakt” aan te pakken.

Klaus Schwab is ook de auteur van een boek, een waar politiek, economisch en sociaal manifest van de oligarchieën die de rijkdom van de planeet willen delen: “The Great Reset”.

Deze man is een gevaar voor onze democratie en onze eigenheid.

RVW

Het World Economic Forum is een non-profitorganisatie, opgericht in 1971 en gevestigd in Genève. Naar eigen zeggen brengt het forum de belangrijkste politieke, zakelijke, culturele en andere leiders samen om mondiale, regionale en industriële agenda’s vorm te geven.

%d bloggers liken dit: