Wat zegt u? Dwangsommen?

Men kan er bijna gif op innemen: wanneer de media advocaten aan het woord laten die betrokken zijn in een asiel- of vreemdelingendossier, dan zijn dat  praktisch altijd ‘juristen’ die aan dezelfde kantoren verbonden zijn, namelijk, PROGRESS Lawyers Network, met zetels in Brussel en Antwerpen en de advocaten van het Vrijheidskwartier (avocats du Quartier des libertés) in de Brusselse parlementswijk.

Och ja, af en toe ziet ge  de ‘beminnelijke’ Jos Vander Velpen – nu voorzitter van de Liga voor Mensenrechten – ook nog eens zijn opwachting maken.  De wereldwijde miserie druipt van de man af.  Het moet geen lachertje zijn, als ge zo door het leven moet!  Aan Franstalige kant hebt ge dan ook nog Georges-Henri Beauthier,  zoon van de oud-burgemeester van Ganshoren, die constant in de bres springt voor al wat vreemd is.  Die laatste is natuurlijk meer te zien in programma’s van RTBF en RTL.

Progress lawyers , met kantoren aan de Haachtsesteenweg in Sint-Joost-ten-Node en in Broederminstraat in Antwerpen, is niets anders dan een bijhuis van de PVDA, het vroegere Amada.  De kantoren worden geleid door respectievelijk, Jan Fermon, notoir Amadees van het eerste uur, en door Raf Jespers,  ook PVDA’er en lid van de Liga voor de Mensenrechten.  De advocaten van het Vrijheidskwartier in Brussel hebben dan weer ‘maître Alexis Deswaef’ als baas.

Mieke Van Den Broeck, die nu de belangen van een familie uit Aleppo – die wel in Beiroet verblijft – verdedigt en dwangsommen van € 4000,00 per dag opeist van het staatssecretariaat van Francken(N-VA),  behoort tot de Brusselse tak van het PVDA clubje.  Haar CV liegt er niet om: “Zij legt zich vooral toe op vreemdelingenrecht en verdediging van activisten. Voordien werkte ze als beleidsmedewerker bij de Liga voor Mensenrechten, waar ze zich bezighield met internering, politie en lokaal veiligheidsbeleid”.  Het rood  bloed kruipt waar het niet gaan kan, zo te zien.

We zouden daar allemaal geen moeite hebben mee mocht de pers altijd en overal paard en kar noemen, wat ze in andere zaken trouwens met veel overtuiging doet.  U kent het wel: ‘de nicht van de schoonmoeder van advocaat X  heeft een lidkaart van het VB’……

Deze kantoren verdienen in elk geval veel geld aan die vreemdelingenproblematiek.  We hoeven toch niet te vertellen dat de meeste gelukzoekers over onvoldoende middelen en kennis beschikken om juridische stappen te ondernemen.  Dat wordt dan wel geregeld via de pro deo procedure.  Bovendien bieden dat soort advocaten hun diensten vaak zelf aan. Wanneer de asielcrisis – vorig jaar – haar hoogtepunt bereikte, werden die advocaten(of hun medewerkers)  heel vaak gesignaleerd in de buurt van het beruchte Maxmiliaanpark in Brussel, zo vernamen we uit betrouwbare bron.  Er stond zelfs een tentje voor ‘juridische bijstand’.

Maar laat ons even de figuur van Alexis Deswaef onder de loep nemen. De man vestigde zich in 2006 in de wijk van het parlement (Congresstraat), waar hij zich met 5 andere progressieve advocaten omringde.  Momenteel is Deswaef ook voorzitter van de Franstalige Liga voor de Mensenrechten.  Met Jos Vander Velpen, als voorzitter van Nederlandstalige afdeling, vormt hij de perfecte Siamese linkse tweeling.

In het verleden verdedigde Alexis Deswaef (hij bedacht er zelfs namen voor):

‘De krakers van de Waterloolaan’, ‘de hongerstakers van de Miniemenkerk’, ‘de uitgewezen Iraniërs op een hijskraan’, ‘de Birmanen tegen Total Fina’. Natuurlijk zijn er de klassieke klachten tegen uitwijzingen van minderjarige vreemdelingen, enzovoort. Toch al een mooi palmares, of niet?

Begin april van dit jaar werd de voorbeeldige voorzitter van de Liga aan de Beurs opgepakt tijdens een ‘antiracismebetoging’. De man hield zich niet aan het uitgevaardigde samenscholingsverbod.  Uiteraard was onze progressieve jongen op zijn linkse teentjes getrapt: “Het was geen betoging: ik was nog maar net aangekomen toen politiecommissaris Vandersmissen (!) op me afstapte en zei dat ik moest vertrekken”, aldus Deswaef. Hij ging in het verweer, “omdat volgens hem alleen betogingen waren verboden. Individuen mochten wel aanwezig zijn op het Beursplein. “Toch werd ik als eerste aangehouden, volgens de commissaris ‘om een voorbeeld te geven’.” En hij gaat verder: “Vorige week werd een groep met ‘fascisten’ nog door de politie tot op het Beursplein geëscorteerd. Nu was het op een kwartier tijd mogelijk om 50 personen op te pakken” (info: Bruzz)20140904eurojackpot

%d bloggers liken dit: