We vragen jullie medewerking.

Vlaamse vrienden, senioren in het bijzonder,

Niet enkel nodigen we jullie uit om “vergeten” kerstteksten met ons te delen (dat vroegen we al in vorig “teken”) maar nu vragen we

specifiek aan zij die actief zijn op Facebook

de komende “tekens” op uw profiel te plaatsen.  

Het zit zo: uw dienaar kan gedurende een maand zelf niets “posten”. “Fascistenbook” heeft over schrijver dezes een “fatwa” uitgesproken omwille van de reeks “aftellen naar Sint Nicolaas”. Kinderliedjes en Klassieke afbeeldingen met daarop ook Zwarte Piet. Fout, heel erg fout! De roe erop!

Wel kon ik beroep aantekenen, en mijn verweerschrift leest u onderaan . Mogelijks zijn er nog mensen die “in de hoek zijn gezet” en voor hen is dit verweerschrift bedoeld. Als u dat wenst, mag u daar gerust gebruik van maken.

Hoe kan u de “tekens” delen? Heel eenvoudig: bij de volgende verzending zal dezelfde tekst als word-bijlage worden toegevoegd.

U moet deze openen, “kopiëren” en vervolgens “plakken” in het vakje “wat bent u aan het doen…” op uw FB-profiel.

Mogelijks kan u ook een kijkje nemen op FB bij “Edgerd Willems”, welke als vertrouweling van uw dienaar zijdelings de zaken opvolgt maar niet op onze vertrouwde profielen kan publiceren. Maar stuurt u hem gerust een vriendschapsverzoek, want mogelijks blijft het niet bij één fatwa en dan geniet Edgerd het volste vertrouwen van uw dienaar.

Alvast dank bij voorbaat voor jullie medewerking!

Dirk Van Onckelen, voorzitter Seniorenforum Antwerpen

 Beste,

ik zie niet in hoe educatieve afbeeldingen, als illustratie bij liedteksten “hate speech” zouden kunnen zijn.

Als u de vierdaagse reeks van “Salon-Toverberg” bekijkt, gepubliceerd tussen 2 en 6 december, ziet u Klassieke  Nederlandse Sinterklaasliederen, welke elk jaar nog door miljoenen kinderen worden meegezongen bij de intrede van Sinterklaas, in schoolverband, enz.

In die teksten is er sprake van “Zwarte Piet”. Uiteraard, het gaat om Klassieke teksten.

De bijbehorende afbeeldingen zijn overeenkomstig de teksten.

“Salon-Toverberg” tracht altijd illustraties te brengen die de tekst ondersteunen. Bij tal van onze boekbesprekingen plaatsen we relevante afbeeldingen. De jongste, een bespreking van een boek over Churchill, toont de Britse staatsman. Dat is toch logisch?

Als u Klassieke teksten – of het nu kinderliedjes of teksten van Horatius, Shakespeare of Vondel betreft – gaat aftoetsen aan de huidige moraal en tijd, dan is al wie iets traditioneel publiceert bij voorbaat verdacht.

Nogmaals, deze teksten noch de afbeeldingen bevatten een oproep tot haat of zijn door racisme ingegeven. Ze zijn wat ze zijn: overgeleverde traditie. Bovendien is door verschillende rechtbanken en instellingen die bevoegd zijn om oordelen terzake te vellen vastgesteld dat de figuren van Sint Nicolaas en Zwarte Piet – en dus ook de afbeeldingen ervan – geen inbreuk zijn op welke racismewet dan ook, noch in Vlaanderen, noch in Europa.

Ik verzoek u dan ook, met respect, de door u opgelegde sanctie ongedaan te maken.

Met beleefde groeten, Dirk Van Onckelen, beheerder “Salon-Toverberg”

%d bloggers liken dit: