Zorgbudget van 30% mensen met zorgnood valt weg: “Onaanvaardbaar!

Voor het Vlaams Belang is het onaanvaardbaar dat in de toekomst fors minder mensen een zorgbudget zullen ontvangen en dus veel mensen met die zorgbehoevend zijn in de kou zullen blijven staan. Met het nieuwe inschalingsinstrument BelRAI, dat sinds 1 juni 2021 toegepast wordt, zien maar liefst 30% van de mensen met zorgnood hun zorgbudget wegvallen. Dit percentage is meer dan een verdubbeling van de 13% terugval die oorspronkelijk voorspeld was. “De huidige situatie is onverantwoord, het wegvallen van dit budget zorgt ervoor dat heel wat mensen de broodnodige thuiszorg niet meer kunnen inkopen”, aldus Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse (Vlaams Belang).

Mensen die nauwelijks of niet meer in staat zijn om voor zichzelf te zorgen kunnen beroep doen op een zorgbudget van 130 euro per maand. Via een systeem wordt bepaald wie hiervoor in aanmerking komt. Sinds 1 juni 2021 wordt het nieuwe inschalingsintrument, de BelRAI-screener, gebruikt om deze zorgnood te bepalen met als gevolg dat 30% van de mensen die vroeger een zorgbudget kregen deze nu ziet wegvallen. De diensten gezinszorg signaleerden deze week de onrustwekkende tendens dat hierdoor minder mensen zorg (kunnen) inschakelen. “Het is echter niet zo dat wanneer iemand zijn zorgbudget wegvalt dat ook de zorgnood wegvalt. We mogen niet vergeten dat achter deze cijfers ook gezinnen zitten. Het is dan ook van groot belang dat dit snel wordt uitgeklaard en opgelost”, verduidelijkt De Reuse.

“De minister wekt steeds goede verwachtingen, maar eenmaal de uitvoering nabij komt, blijken steeds mensen in de kou te blijven staan. “

In het Vlaams Parlement ondervroeg De Reuse dan ook bevoegd minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) over deze kwestie. “We zullen het evalueren en als blijkt dat er moet bijgestuurd worden op structurele elementen en componenten, dan zullen we dat ook doen”, deelde minister Beke mee. Deze evaluatie zou tegen eind dit jaar rond zijn. Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse reageert: “Dat wil dus zeggen dat die gezinnen nog twee maanden moeten wachten op een uitslag en dat ze dan nog zullen moeten wachten op wat ermee gedaan zal worden en wat de minister zal doen.” Voor het Vlaams Belang is het dan ook onaanvaardbaar dat de Vlaamse regering deze mensen in de kou laat staan.

De Reuse vestigt verder de aandacht erop dat de BelRAI-screener een hulpinstrument is. “Het is heel belangrijk dat we weten dat de BelRAI niet beslist. De minister kan en moet er voor zorgen dat de sociale component in deze hele inschaling veel meer gewicht krijgt, zodat we in de toekomst dergelijke onrechtvaardige situaties kunnen vermijden”, besluit De Reuse.

%d bloggers liken dit: