GWENDOLYN: pest voor Vlaanderen

08.09.2020

Op 28.08.20 overleed Antoinette Spaak te Brussel. Zij was van 1977 tot 1983 voorzitster van het fransdolle “Front Démocratique des Francophones (FDF)”. Ze behoorde tot de diehards van het Frans imperialisme en het franskiljonisme. Ze heeft uit principe nooit Nederlands willen leren, laat staan spreken. Het FDF beleefde hoogdagen in de jaren 60-70-80 als reactie van de Franstalige elite op de democratische eisen van de Vlamingen voor gelijkberechtiging te Brussel en tegen de uitbreiding van de Brusselse “olievlek”. Het was de tijd van de “liberté du père de famille”, een apartheidsloket te Schaarbeek, de provocatieve “Brüssel Vlaams: jamais” affiche in gotische letters, de tegenbetoging tegen de Vlaamse “mars op Brussel”, de onvoorwaardelijke steun (Capart) aan de Franstaligen in de faciliteitengemeenten en de Rand, het verzet tegen de splitsing van B-H-V, de constante poging om Brussel uit te breiden. Het FDF zorgde voor een agressieve houding en sfeer tegen de Nederlandstaligen.

Bij haar overlijden werd Antoinette -zonder enige bedenking of kritiek- bewierookt door alle Franstalige partijen. Van de doden geen kwaad maar de graad van droefenis van de Vlamingen was begrijpelijk eerder aan de “minimale” kant. Was daar niet ex Open VLD voorzitster Gwendolyn Rutten. Zij tweette: “Een grote dame is niet meer. Vrouwelijk partijvoorzitter, toppolitica & every inch a lady. Dank voor je steun, je advies, je begrip. Adieu Antoinette Spaak”. Die ongenuanceerde lofbetuiging verbaast en choqueert velen. Van een actieve politica mag men toch kennis van de actuele geschiedenis verwachten en die zou minstens moeten leiden tot een genuanceerde visie. Er kan natuurlijk ook een andere verklaring zijn. Een conflict met De Wever enkele maanden terug en spanningen binnen haar partij, deden Rutten het geweer van schouder veranderen en resoluut kiezen voor een belgicistische visie en koers. Haar leidsman is Georges-Louis Bouchez geworden. In dat kader is haar huldebetoon aan de “grande dame” van de francité natuurlijk begrijpelijk… Voor de Vlaamse publieke opinie heeft Gwendolyn Rutten afgedaan…..

Ludo Monballiu

02/721.22.54