Succesvol congres

Uit alle hoeken van Vlaanderen kwamen ze naar Brussel afgezakt Tussen de 150 en de 200 personen mochten we op onze seniorendag in het Vlaams Parlement in Brussel verwelkomen.  Dat overtrof de verwachtingen van de meest optimistische onder ons. Na verwelkoming door onze voorzitster,Hilde de

Bezoekrecht en erfbelasting (seniorencongres)

Wetgeving bezoekrecht grootouders Het Burgerlijk Wetboek stelt: “de grootouders hebben het recht persoonlijk con- tact met het kind te onderhouden.” In de praktijk blijkt dit echter vaak moeilijk afdwingbaar. Het Vlaams Belang ijvert dan ook voor een duidelijke wetgeving voor een gegarandeerd bezoekrecht van grootouders

Congrestekst veiligheid

BIN: extra aandacht voor senioren De zogenaamde Buurt Informatie Netwerken (BIN) die in diverse gemeenten be- staan zorgen voor een goede samenwerking tussen politie en buurtbewoners en dus een verhoogde veiligheid. De oprichting van BIN’s dient te worden aan- gemoedigd en de reeds bestaande BIN’s