(Foto-)verslag “Van den Opera tot den Boerentoren”, stadswandeling 21/11(SF regio Antwerpen)

Klokslag twee uur stopte het met “miezeren” (voor de mensen van de parking: Antwerps voor motregenen 😊 ). ’t Was de moment om groepen te vormen: veertig delen door twee maakt groepen van twintig. Veel volk voor een traject dat iedereen kent: ’t Centraal Station uit richting kathedraal.

Het werd een wandeling “grand cru”: alle zes bestuursleden (Mieke, Patt en Lutgard bij de eerste groep, Yvonne, Marianne en Lutje bij de tweede) hadden vooraf een spoedcursus stadsgids gevolgd zodat ze zonder pleinvrees (Operaplein, Teniersplaats, Groenplaats… ) op weg gingen.

De voorzitter, lui als geen ander, beperkte zich tot het meest overbodige: de gekende weg wijzen.

We begonnen met het ophalen van een herinnering aan de noodbrug aan de Rooseveltplaats, een brug die in 1973 voor zes maanden bedoeld was om ’t verkeer vlot te trekken en die pas in 2006 tegen de vlakte ging. 33 jaar had dat gedrocht stand gehouden.

Nu is het Operaplein een levendig kruispunt waar “koning auto” onderdoor rijdt. Nog iets doen aan ’t wild verkeer van steps en fietsen, en dan komt dat allemaal goed.

Teniers en Van Dijck luisterden ademloos mee als we daar halt hielden. En verder zagen we de prachtige gevels die de aanzet tot een nieuwe Gouden Eeuw verbeelden en opgetrokken werden tussen 1880 en 1914. Een Gouden Eeuw die er niet zou komen, maar dat is een ander verhaal.

We eindigden met de blik gericht op de toren die sinds 1931 het zicht van Antwerpen bepaald: met zijn 87.5 meter hoogte was de Boerentoren toen de eerste Europese wolkenkrabber. Vandaag staat hij in de stellingen want Ferdinand Huts, de grote baas van de Katoennatie en vandaag de eigenaar, heeft met deze toren grootse plannen.

Napraten deden we in Brasserie De Post aan de Groenplaats waar we de hele ruimte voor ons hadden.

Tof van die mensen, want ’t is plezant allen samen te kunnen zitten, en met veertig is dat zelfs in de “koekestad” niet vanzelfsprekend.

Jullie waren weer een fantastisch publiek, en we hopen dat onze volgende wandeling jullie ook kan bekoren: op 16 januari gaan we het Antwerps STADSPARK verkennen. Opnieuw zullen onze gidsen dan de verhalen die horen bij de monumenten met jullie delen.

Maar eerst is er nu vrijdag de lezing met WIDO BOUREL, is er ons bezoek op 5 december aan “DE BOERENKRIJG” en om ’t jaar feestelijk te eindeigen bent ook u welkom op ons KERSTFEEST op 20 december in Sint-Job. TOM VAN GRIEKEN komt ook!