Gebruiksvoorwaarden

Wanneer u deze site bezoekt …

Het gebruik van de website van Vlaams Belang Seniorenforum impliceert dat de bezoeker/gebruiker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

Alle mogelijke inspanningen worden geleverd om de correctheid van de informatie op de website van Vlaams Belang Seniorenforum te verzekeren. Vlaams Belang Seniorenforum en zijn leveranciers kunnen echter op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte of incidentele schade of verlies die kan voortkomen uit het gebruik van de website van Vlaams Belang Seniorenforum.

Meldingen

Door het verzenden van informatie aan deze website aanvaardt elke gebruiker dat hij op de hoogte is van de missie van deze website, erkent hij dat deze website volledig binnen de regels van de wetgeving valt, en aanvaardt hij alle regels en beperkingen die daaruit voortvloeien.

De gebruiker bevestigt dat al wat hij schrijft en doorstuurt de waarheid is, neemt daarvoor zelf elke verantwoordelijkheid op, en weet dat valse verklaringen aanleiding kunnen geven tot strafklacht en schadevergoeding.

Eigendomsrechten

Alle materiaal op de website van Vlaams Belang Seniorenforum is, tenzij anders vermeld, eigendom van Vlaams Belang Seniorenforum en is auteursrechtelijk beschermd. Dit omvat onder andere, maar is niet beperkt tot:

  • het ontwerp van de website
  • de teksten
  • de foto’s
  • de tekeningen
  • bepaalde grafische elementen
  • de programmatuur
  • De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle materiaal en de verstrekte informatie eigendom zijn en blijven van Vlaams Belang Seniorenforum.

Bewaring in eender welke vorm, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor eender welk doeleinde in gelijk welke vorm zijn strikt verboden, tenzij voorafgaandelijk de schriftelijke toestemming van Vlaams Belang Seniorenforum werd bekomen.

Bepaalde namen, tekens, logo’s en teksten die op de website van Vlaams Belang Seniorenforum worden gebruikt zijn geregistreerde en dus beschermde handelsmerken die eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaren.

Respect voor de privacy

De website van Vlaams Belang Seniorenforum en de onderdelen van de website van Vlaams Belang Seniorenforum zijn eigendom van Vlaams Belang Seniorenforum. Het is mogelijk dat er wijzigingen aan deze pagina worden aangebracht. Daarom wordt u aangeraden om deze pagina regelmatig te bezoeken. Als u op de website van Vlaams Belang Seniorenforum blijft nadat u deze pagina hebt bezocht, betekent dat dat u instemt met onze privacy-regels en de mogelijke aanpassingen ervan.

Informatieverzameling

De website van Vlaams Belang Seniorenforum verzamelt geen informatie over de gebruikers, behalve de gegevens die vrijwillig door de gebruikers zelf ter beschikking worden gesteld en verbindt zich ertoe het privé-karakter van uw persoonlijke gegevens te respecteren. Gebruikers die een melding doen of contact opnemen met deze website aanvaarden dat hun persoonlijke gegevens conform de wetgeving verwerkt mogen worden om hen op de hoogte te houden over het publieke debat. Uw gegevens zullen verkocht noch geruild worden met andere organisaties. U heeft altijd het recht u uit te schrijven uit de nieuwsbrieven.

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om toegang te vragen en te verkrijgen tot zijn/haar persoonsgegevens die door de website van Vlaams Belang Seniorenforum worden verwerkt. Daarenboven kan deze persoon ten alle tijde de verbetering of de schrapping van deze gegevens vragen. Het verzoek tot toegang tot of wijziging van persoonlijke gegevens moet worden gericht per post met bewijs van identiteit aan Vlaams Belang Seniorenforum, Madouplein 8 bus 9, 1210 Brussel.

Er wordt wel technische informatie over onder meer, maar niet uitsluitend, het aantal bezochte pagina’s en de gedownloade bestanden verzameld. Die gegevens verschaffen een beeld van het aantal bezoekers vande website van Vlaams Belang Seniorenforum en van de meest (of minst) bezochte pagina’s. Die informatie verstrekt echter geen enkele inlichting over wie u bent en waar u woont, maar maakt het mogelijk om de website van Vlaams Belang Seniorenforum te verbeteren.

Verwijzingen naar andere sites

De website van Vlaams Belang Seniorenforum bevat verwijzingen naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor het comfort van de gebruikers van de website van Vlaams Belang Seniorenforum aangeboden. Vlaams Belang Seniorenforumis niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Het aanbieden van deze verwijzingen naar andere websites betekent niet dat Vlaams Belang Seniorenforum de inhoud van deze sites zou goedkeuren; noch impliceert het feit dat de website van Vlaams Belang Seniorenforum de gebruikers het gemak van deze verwijzingen aanbiedt noodzakelijkerwijze enige samenwerking tussen de Vlaams Belang Seniorenforum en de uitbaters van deze sites. Vlaams Belang Seniorenforum kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website.

%d bloggers liken dit: