Illegalen opgepakt in kunstencentrum Brussel

De Federale Politie en enkele andere diensten vielen binnen in de lokalen van Globe Aroma in Brussel, die vluchtelingen en asielzoekers begeleidt met artistiek (!) werk.

Eindelijk beweegt er iets, zouden we zeggen.  Want illegaliteit – men zou het bijna vergeten – is nog altijd strafbaar.

Maar natuurlijk, we hadden ook niets anders verwacht , zijn de leidinggevende cultuurmarxisten van het ‘kunstencentrum’ Globe Aroma niet te spreken over deze ‘inval’.

Wat is Globe Aroma ? Zo stellen ze zichzelf voor:  “Globe Aroma is een Open Kunstenhuis in Brussel. Een laagdrempelige artistieke vrijplaats waar vluchtelingen en asielzoekers, Brussel(aars), de wijk(bewoners), de migratiesector en het kunstenveld samenkomen.  Deze niet-alledaagse ontmoeting is de katalysator van dialoog, samenwerking, netwerkvorming, creatie en beleving. Dit resulteert zowel in langlopende participatieve trajecten met professionele kunstenaars als in spontane expressie”

De feiten:  op vrijdag 9 februari  omstreeks 16uur werden 7 illegalen opgepakt  in de lokalen van Globe Aroma in de Moutstraat in Brussel. Dit gebeurde naar aanleiding van een gecoördineerde controleactie van de RVA, het ministerie van Financiën, de Gewestelijke Arbeidsinspectie en de Federale Politie. Vijf van hen werden vrijgelaten en kregen het bekende ‘opstapelbriefje’ – gelieve het grondgebied te verlaten – toegestopt, en twee anderen werden opgesloten in het opvangcentrum van Steenokkerzeel.

“Dat socio-culturele organisaties zich om vluchtelingen bekommeren is noodzakelijk en wenselijk”, weet Guy Gypers, algemeen directeur van het Brussels Kaaitheater te vertellen, en hij gaat verder: “welke vluchteling of asielzoeker zal zich nog met een gerust hart tot een culturele of socio-culturele organisatie wenden als de Federale Politie ze als ‘val’ gebruikt?  Welke cultuurwerker durft in deze omstandigheden zijn hand nog uitsteken of de deur openzetten?”

Daarop kunnen we kort antwoorden:  ‘het is net de bedoeling van zo’n acties om aan te tonen dat illegaliteit niet kan’.  Geen enkele illegaal – en zeker niet de vreemdeling die het bevel kreeg het grondgebied te verlaten – hoeft zich met een ‘gerust’ hart tot dat links clubje te wenden.  ‘La peur du gendarme’ moet constant aanwezig zijn.  Zijn het net niet die verenigingen die vreemdelingen wijs maken welke wegen ze moeten bewandelen om hun illegaal verblijf hier te rekken, en hun uitwijzing trachten onmogelijk te maken?  Waarom zou het bovendien noodzakelijk en wenselijk zijn dat dat theaterclubje zich over illegalen bekommert ?  Daarvoor zijn er al meer dan voldoende instellingen, verenigingen en progressieve gutmenschen…..

Wie zich ook roert, is Johan Leman.  Ken u hem nog, de pater dominicaan die Paula D’Hondt destijds opvolgde als directeur (Koninklijk Commissaris) van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, het huidige UNIA ?  “Als dit optreden een dekmantel is om mensen op te pakken die hier irregulier verblijven, heb dan de moed en bestuurlijke transparantie om mee te delen dat dit voortaan kan gebeuren”, zo weet de pater te vertellen.

We kunnen hem daarin bijtreden:  deel hen inderdaad mee dat dit elke dag kan gebeuren, deel dat zoveel mogelijk mee.  En geef ons maar meer van die gecoördineerde controleacties. De tamtam zal snel werken…..

De Federale Politie en enkele andere diensten vielen binnen in de lokalen van Globe Aroma in Brussel, die vluchtelingen en asielzoekers begeleidt met artistiek (!) werk.

Eindelijk beweegt er iets, zouden we zeggen.  Want illegaliteit – men zou het bijna vergeten – is nog altijd strafbaar.

Maar natuurlijk, we hadden ook niets anders verwacht , zijn de leidinggevende cultuurmarxisten van het ‘kunstencentrum’ Globe Aroma niet te spreken over deze ‘inval’.

Wat is Globe Aroma ? Zo stellen ze zichzelf voor:  “Globe Aroma is een Open Kunstenhuis in Brussel. Een laagdrempelige artistieke vrijplaats waar vluchtelingen en asielzoekers, Brussel(aars), de wijk(bewoners), de migratiesector en het kunstenveld samenkomen.  Deze niet-alledaagse ontmoeting is de katalysator van dialoog, samenwerking, netwerkvorming, creatie en beleving. Dit resulteert zowel in langlopende participatieve trajecten met professionele kunstenaars als in spontane expressie”

De feiten:  op vrijdag 9 februari  omstreeks 16uur werden 7 illegalen opgepakt  in de lokalen van Globe Aroma in de Moutstraat in Brussel. Dit gebeurde naar aanleiding van een gecoördineerde controleactie van de RVA, het ministerie van Financiën, de Gewestelijke Arbeidsinspectie en de Federale Politie. Vijf van hen werden vrijgelaten en kregen het bekende ‘opstapelbriefje’ – gelieve het grondgebied te verlaten – toegestopt, en twee anderen werden opgesloten in het opvangcentrum van Steenokkerzeel.

“Dat socio-culturele organisaties zich om vluchtelingen bekommeren is noodzakelijk en wenselijk”, weet Guy Gypers, algemeen directeur van het Brussels Kaaitheater te vertellen, en hij gaat verder: “welke vluchteling of asielzoeker zal zich nog met een gerust hart tot een culturele of socio-culturele organisatie wenden als de Federale Politie ze als ‘val’ gebruikt?  Welke cultuurwerker durft in deze omstandigheden zijn hand nog uitsteken of de deur openzetten?”

Daarop kunnen we kort antwoorden:  ‘het is net de bedoeling van zo’n acties om aan te tonen dat illegaliteit niet kan’.  Geen enkele illegaal – en zeker niet de vreemdeling die het bevel kreeg het grondgebied te verlaten – hoeft zich met een ‘gerust’ hart tot dat links clubje te wenden.  ‘La peur du gendarme’ moet constant aanwezig zijn.  Zijn het net niet die verenigingen die vreemdelingen wijs maken welke wegen ze moeten bewandelen om hun illegaal verblijf hier te rekken, en hun uitwijzing trachten onmogelijk te maken?  Waarom zou het bovendien noodzakelijk en wenselijk zijn dat dat theaterclubje zich over illegalen bekommert ?  Daarvoor zijn er al meer dan voldoende instellingen, verenigingen en progressieve gutmenschen…..

Wie zich ook roert, is Johan Leman.  Ken u hem nog, de pater dominicaan die Paula D’Hondt destijds opvolgde als directeur (Koninklijk Commissaris) van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, het huidige UNIA ?  “Als dit optreden een dekmantel is om mensen op te pakken die hier irregulier verblijven, heb dan de moed en bestuurlijke transparantie om mee te delen dat dit voortaan kan gebeuren”, zo weet de pater te vertellen.

We kunnen hem daarin bijtreden:  deel hen inderdaad mee dat dit elke dag kan gebeuren, deel dat zoveel mogelijk mee.  En geef ons maar meer van die gecoördineerde controleacties. De tamtam zal snel werken…..

%d bloggers liken dit: