In 2024 nemen we ons land terug (Tom Vandendriessche, Europees parlementslid voor het VB)

Dries Van Langenhove werd veroordeeld omdat er door anderen zogenaamd racistische memes gedeeld werden in een private chatgroep die hij opgericht had. Daarbij kreeg hij van rechter Jan Van den Berghe niet alleen de maximumstraf van een jaar effectieve celstraf. Hij werd hij ook nog eens tien jaar zijn burgerrechten ontnomen, terwijl het openbaar ministerie daar niet eens om vroeg. Diezelfde activistische rechter presteerde dat enkele jaren geleden ook al eens toen hij Jeff Hoeyberghs wegens zogenaamd seksistische uitspraken niet alleen zware boetes, maar ook zijn burgerrechten ontnam.  

Doordat nationalistische studentenvereniging NSV onlangs Dries Van Langenhove uitnodigde voor een lezing in de gebouwen van de KULeuven verbood deze universiteit deze studentenclub nog langer gebouwen te gebruiken voor activiteiten. Het Gentse progressieve stadsbestuur kon niet achterblijven. De conservatieve studentenvereniging KVHV mag geen zalen van Stad Gent meer gebruiken omdat ze volgens Groen-schepen Hafsa El-Bazioui niet tijdig afstand namen van de uitspraken van Jeff Hoeyberghs en ze daarmee volgens haar de non-discriminatievoorwaarden van Stad Gent overtraden.

Grondrechten zoals vrije meningsuiting zijn essentieel in een democratie. Ze zijn het instrument dat burgers beschermt tegen tirannie. Want met die grondrechten kunnen burgers zich  verenigen (vrijheid van vergadering) en zich uiten (vrijheid van meningsuiting) tegen de machthebbers in. Ze kunnen die machthebbers zelfs van de macht wegstemmen (vrijheid van verkiezing). Daarom zijn ze ook onaantastbaar. Machthebbers zijn tijdelijk en kunnen deze grondrechten niet inperken.

Deze basisprincipes zijn de voorbije jaren helemaal uitgehold. Steeds meer wetten zijn ingevoerd om de vrije meningsuiting in te perken. Racistische of seksistische meningen werden zo strafbaar. Dit allemaal onder de bijzonder vaag concept van ‘haatspraak’. Het opiniedelict werd geboren. Bovendien hoeft men deze uitspraken helemaal niet zelf te doen, het volstaat anderen zogenaamd “aan te zetten tot” het doen van uitspraken. Daar heeft Groen nu aan toegevoegd dat sancties volgen als men niet actief afstand neemt van wat anderen zeggen.

Het doel hiervan is de markt van meningen te vernauwen tot deze die in lijn liggen met die van de machthebbers. Pluralisme willen ze vervangen door eenheidsdenken. Daarom intimideren, sanctioneren en criminaliseren ze meningen die hen tegenspreken. Zo willen ze burgers tot preventieve censuur aanzetten. Het zou wel eens gevaarlijk kunnen zijn over iets een andere mening te hebben, dus beter mond toe houden. Burgers hebben geen onaantastbare rechten en vrijheden meer, ze worden onderdanen van de machthebbers waarmee men enkel nog mag instemmen. Zodat ze altijd aan de macht kunnen blijven. Dit zijn praktijken uit de marxistische culturele revolutie. Het is compleet totalitair en anti-democratisch. Maar volledig conform de progressieve “newspeak” beweren ze zowaar de democratie weerbaar te maken.

Burgers worden ontrecht door de invoering van opiniedelicten vanwege de wetgevende macht. De vervolging van de oppositie gebeurt op initiatief van organisaties zoals UNIA, de uitvoerende macht. De bestraffing wordt uitgevoerd door vaak politiek benoemde activisten in de rechterlijke macht. De scheiding der machten is er niet om burgers te beschermen tegen tirannie, maar eigenlijk enkel nog om de schijn op te houden dat de rechtstaat functioneert. In realiteit echter, is onze democratische rechtstaat gecorrumpeerd, zijn onze grondrechten afgeschaft en terroriseert de diepe staat zijn burgers. De democratische rechtstaat is geperverteerd. Het systeem is door en door rot tot op het bot.

Het herstellen van de burgerlijke rechten en vrijheden is dus cruciaal om de democratie en de soevereiniteit van de burgers te herstellen. Vrije meningsuiting is een grondrecht dat ons beschermt tegen tirannie. Daarom beschermt het ook meningen die de machthebbers niet graag horen, die controversieel zijn of misschien schokkerend. Enige uitzondering mogen laster en oproepen tot geweld zijn. Alle wetten die de vrije meningsuiting inperken moeten we dan ook volledig afschaffen.

Maar zal dit wel voldoende zijn om onze vrijheden te herstellen? De democratische rechtstaat bewijst te falen om ons te beschermen. Op elk niveau is het cultureel marxisme geïnfiltreerd in onze instellingen en vergiftigt het totalitaire woke-virus onze samenleving. Als de rechterzijde al eens aan de macht komt, blijven de woke wetten gewoon bestaan. “Verworven rechten”. Meer zelfs, N-VA heeft er de voorbije twintig jaar gewoon bereidwillig aan meegewerkt. Zo verschuift de grens in onze democratie, ongeacht wat burgers stemmen, telkens een stapje verder naar onvrijheid en onderwerping. Het cultureel marxisme voert een verrottingsstrategie op lange termijn. En daar hebben pantoffelconservatieven gewoonweg geen antwoord op.

De zwijgende meerderheid heeft dit te lang ondergaan. Het wordt tijd dat de zwijgende meerderheid de cultuurstrijd die ze voeren tegen onze vrijheid, onze identiteit en onze democratie eindelijk beantwoordt. De spreekwoordelijke handschoenen moeten af, want het woke-virus heeft onze democratische rechtstaat bijna dodelijk verziekt. Het volledige zogenaamd diversiteitsbeleid dat Vlamingen omwille van onze huidskleur, geslacht of seksuele overtuiging tweederangsburgers in eigen land maakt, moet volledige op de schop. Positieve discriminatie wordt afgeschaft. Verenigingen, overheden of bedrijven die dat toch willen doen, hebben de vrijheid dat te doen, maar sluiten zich uit van enige subsidie. Het totalitaire woke-virus verwijderen we met wortel en tak uit onze instituten.

De komende verkiezingen zijn mogelijk de laatste kans om onze vrijheden terug te nemen en de democratie te herstellen. Want het volk heeft nog altijd de macht van zijn stem. Die hebben ze ons nog niet afgenomen. En die gaan we gebruiken. Elke stem telt. Elke stem maakt verschil. Dan is het aan ons. In 2024 nemen wij ons land terug.

Tom Vandendriessche

Europees Parlementslid