Nuttige adressen voor senioren

Nuttige adressen:

Ombudsdienst Pensioenen

WTC III, Simon Bolivarlaan 30 bus 5, 1000 Brussel Tel. 02 274 19 80, Fax 02 274 19 99
klacht@ombudsmanpensioenen.be
www.ombudsmanpensioenen.be

Werknemers

Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
Centraal bestuur, Zuidertoren, 1060 Brussel, tel. 0800 502 46 (vanuit het buitenland: +32 2 529 30 02), www.onprvp.fgov.be
Telefoneren kan van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.

Gewestelijke bureaus
Antwerpen
Sint-Katelijnevest 54/7, 2000 Antwerpen, tel. 03 224 85 50, fax 03 224 85 78, antwerpen@rvp.fgov.be
Renier Sniedersstraat 2-4, 2300 Turnhout, tel. 014 44 87 70, fax 014 44 87 88, turnhout@rvp.fgov.be

Vlaams-Brabant

Zuidertoren, 1060 Brussel, tel. 02 529 28 60, fax 02 529 21 71, vl.brabant@rvp.fgov.be

Waals-Brabant en Brussel
Zuidertoren, 1060 Brussel, tel. 02 529 26 86, fax 02 529 21 70, brabantfr@onp.fgov.be

Limburg
Ridder Portmansstraat 16, 3500 Hasselt, tel. 011 30 12 70, fax 011 30 12 98, hasselt@rvp.fgov.be

Oost-Vlaanderen
Koningin Fabiolalaan 116, 9000 Gent, tel. 09 248 38 11, fax 09 248 38 98, gent@rvp.fgov.be

West-Vlaanderen
Torhoutsesteenweg 281, 8200 Sint-Andries-Brugge, tel. 050 40 62 60, fax 050 40 62 88, brugge@rvp.fgov.be
Keer der Vlamingenstraat 6, 8500 Kortrijk, tel. 056 23 67 60, fax 056 23 67 98, kortrijk@rvp.fgov.be

Zelfstandigen

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
Jan Jacobsplein 6, 1000 Brussel, tel. 02 546 42 11, fax 02 511 21 53, info@rsvz-inasti.fgov.bewww.rsvz-inasti.fgov.be

Gewestelijke bureaus
Antwerpen
Oudaan 8-10, 2000 Antwerpen, tel. 03 224 46 11, fax 03 224 46 99, info-antwerpen@rsvz-inasti.fgov.be

Brussel-Hoofdstad
Waterloolaan 77, 1000 Brussel, tel. 02 546 44 24/27, fax 02 513 02 95, info-bch@rsvz-inasti.fgov.be

Limburg
Leopoldplein 16/5, 3500 Hasselt, tel. 011 85 48 11, fax 011 85 48 99, info-hasselt@rsvz-inasti.fgov.be

Oost-Vlaanderen
Koningin Fabiolalaan 116, 9000 Gent, tel. 09 379 49 11, fax 09 379 49 99, info-gent@rsvz-inasti.fgov.be

Vlaams-Brabant
Vaartstraat 54, 3000 Leuven, tel. 016 31 47 11, fax 016 31 47 99, info-leuven@rsvz-inasti.fgov.be

West-Vlaanderen
Abdijbekepark 2, 8200 Sint-Andries-Brugge, tel. 050 30 53 11, fax 050 30 53 99, 

info-brugge@rsvz-inasti.fgov.be

Ambtenaren

Pensioendienst voor de overheidssector
Victor Hortaplein 40 bus 30, 1060 Brussel, tel. 02 558 60 00, fax 02 558 60 10, cc@pdos.fgov.be www.pdos.fgov.be

Federale overheidsinstellingen

Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO)
Troonstraat 100, 1050 Brussel, tel. 02 506 84 11, fax 02 506 84 15, www.faofat.fgov.be

Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ)
Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel, tel. 02 226 62 11, fax 02 219 19 33, www.fmp fbz.fgov.be

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
Troonstraat 30A, 1000 Brussel, tel. 02 229 35 00, fax 02 229 35 58, www.hziv.fgov.be

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel, tel. 02 509 31 11, fax 02 509 30 19, www.onssrszlss.fgov.be

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)
Trierstraat 70 (postadres) of 9 (bezoekadres), 1000 Brussel, tel. 02 237 23 40 en 0800 94 434, fax 02 237 23 09, www.rkw.fgov.be

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Tervurenlaan 211, 1150 Brussel, tel. 02 739 71 11, fax 02 739 72 91, www.riziv.fgov.be

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Keizerslaan 7-9, 1000 Brussel, tel. 02 515 41 11, fax 02 514 11 06, www.rva.fgov.be

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO)
Jozef II-straat 47, 1000 Brussel, tel. 02 239 12 11, fax 02 239 13 80, www.rszppo.fgov.be

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 100, 1000 Brussel, tel. 02 528 60 11, www.socialsecurity.fgov.be

Federale Overheidsdienst Financiën
Contactcenter 02 572 57 57, www.minfin.fgov.be

Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
Louizalaan 194, 1050 Brussel, tel. 02 642 05 11, fax 02 642 05 59, www.dosz.fgov.be

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)
Sint-Pieterssteenweg 375, 1040 Brussel, tel. 02 741 83 11, fax 02 741 83 00, www.ksz bcss.fgov.be

Federale ombudsmannen
College van de Federale Ombudsmannen
Hertogstraat 43, 1000 Brussel, tel. 0800 999 62, fax 02 289 27 28, contact@federaalombudsman.be www.federaalombudsman.be

Gemeenschappen

Thuiszorg en gezins- en bejaardenhulp zijn gemeenschapsmaterie. Voor praktische informatie hierover kunt u terecht bij uw gemeente, uw ziekenfonds of uw huisarts.
Sommige tegemoetkomingen voor personen met een handicap zijn eveneens gemeenschapsmaterie. Als u specifieke adressen van instellingen of verenigingen zoekt, kunt u terecht op de volgende websites:

Vlaanderen: www.vlaanderen.be
adressen.vlaanderen.be

Brussel:
www.brussel.irisnet.be


Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen
Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, tel. 02 545 77 70, fax 02 545 77 79, www.ombfin.be

Assuralia, Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen
de Meeûssquare 29, 1000 Brussel, tel. 02 547 56 11, fax 02 547 56 01, www.assuralia.be

De Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, fax 02 547 59 75, www.ombudsman.as

Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen – BVPI
A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel, tel. 02 706 85 45, fax 02 706 85 44, www.pensionfunds.be

Diversen

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
Bergstraat 30-32, 1000 Brussel, tel. 02 505 08 11, fax 02 505 08 56,www.notaris.be

Wonen

Sociaal Woonkrediet

Website: http://www.sociaal-woonkrediet.be

Vereniging voor Sociale Huisvesting

Website: http://www.als-vsh.be

Verzekering gewaarborgd wonen

Website: http://www.verzekeringgewaarborgdwonen.be

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Website: http://www.vmsw.be

Vlaamse overheidsdiensten – Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed

Website: http://www.rwo.be

Wonen in Brussel – Vlaamse gemeenschapscommissie

Website: http://www.woneninbrussel.be

Gezondheid

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

Hoogstratenplein 1  2800 Mechelen – 015 28 90 90

Website: https://www.vnz.be

%d bloggers liken dit: