No Thumbnail

Beleidspartijen hebben les nog altijd niet geleerd !

Uit cijfers die Barbara Pas opvroeg bij minister van Justitie Geens blijkt dat van januari 2015 tot en met juni 2017 in dit land niet minder dan 289 personen werden veroordeeld voor terroristische activiteiten. U leest dat wel degelijk goed: twee-honderd-negen-en-tachtig personen veroordeeld voor terroristische

Recordbedrag kindergeld versluisd naar buitenland

  In 2015 werd €106.204.040 Belgische kinderbijslag geëxporteerd naar het buitenland. Die kinderbijslag werd aan 33.645 rechthebbenden uitbetaald voor 60.538 kinderen die niet in ons land worden opgevoed. Dat blijkt uit het antwoord van minister Jo Vandeurzen op een vraag van Vlaams Belang- parlementslid Ortwin

De ultieme tocht van Guy Eggermont

Onder massale belangstelling werd  Guy Eggermont (1 maart 1954 – 2 augustus 2017), nationaal voorzitter van het Vlaams Belang-Seniorenforum, deze ochtend naar zij ultieme rustplaats vergezeld.Vele honderden – uit alle hoeken van Vlaanderen – hadden de verplaatsing naar Wilrijk gemaakt, om Guy een laatste groet