Teken van leven XXVll: uitstel Seniorendag & “Spaarkaart”

Vlaamse vrienden, senioren in het bijzonder,

de beperkende maatregelen om van het Chinees virus af te geraken dwingen ons om de Nationale Seniorendag van 25 september in het Vlaams Parlement, uit te stellen naar een latere datum.

Hoe we persoonlijk ook denken of staan tegenover vaccinatie, feit is dat in Brussel 82 % van de “jongeren” het “spuitje van de Jos” niet hebben laten zetten.

Met dit uitstel als gevolg… waardoor alle gemaakte afspraken vervallen.

Jammer, heel jammer… maar eigenlijk komt het goed uit.

Want op 25 en 26 september trekt er een bijzondere karavaan door Vlaanderen: van Antwerpen via de Druivenstreek naar Leuven.

Het WK Wielrennen, iets dat wereldwijd “live” op de kijkbuis komt!

Een unieke kans om aan de wereld een Vlaanderen van leeuwen te tonen! We sluiten ons aan bij de oproep van de Vlaamse Volksbeweging en gaan dus “vlaggen”.

Wie op een van deze dagen, en vooral op zondag 26 september, én de koers wil zien én Vlaanderen wil promoten: laat maar weten! Wij geven dan uw deelname door aan de verantwoordelijke voor Antwerpen.

Maar “vlaggen” kunnen we ook in onze eigen straat! Vanaf dag één van het WK Wielrennen, zaterdag 18 september, tot zondag 26 september tonen we onze buren, onze wijk en bij uitbreiding de wereld dat we fiere Vlamingen zijn met een groot hart voor onze Vlaamse renners. Gewoon doen.

Tot daar de “dienstmededelingen”.

We zijn met ons bestuur rond de tafel gaan zitten om de activiteiten voor het najaar door te spreken. Het was een vruchtbare vergadering en er staat weeral heel wat in de steigers.

Een overzicht volgt in een volgend “teken”, als alle data bevestigd zijn.

Wat we nu wel kunnen aankondigen is… de “SPAARKAART” van Seniorenforum Regio Antwerpen!

We merkten dat sommigen onder jullie haast altijd aanwezig zijn op onze activiteiten, en daarvoor zijn we jullie dankbaar. Gelijk zijn we ook blij met mensen die sporadisch kunnen deelnemen, dat spreekt voor zich. We willen die trouw belonen, we hebben daarvoor de middelen.

Hoe gaan we te werk?

Vanaf dit ogenblik zullen we altijd vragen om op voorhand uw deelname aan een activiteit te bevestigen, “in te schrijven”. Daaruit volgt dat uw naam op een aanwezigheidslijst komt. (Uiteraard kan u altijd terplaatse aansluiten, dan noteren we daar uw naam. Streng gaan we niet zijn.)

Voor elke aanwezigheid noteren wij 2 euro op uw naam. Het gaat wel om activiteiten welke wij als Seniorenforum regio Antwerpen organiseren, niet om die manifestaties waarvoor we oproepen.

Nemen we als voorbeeld de wandeling van nu zondag in St. Job: de deelnemers “sparen” 2 euro.

Deelnemen aan het Zangfeest levert echter niets op, wegens geen organisatie van ons.

De busuitstap naar Zichem-Averbode van zondag 3 oktober dan weer wel (u kan hiervoor nog altijd inschrijven!).

Wij “sparen” voor u! U hoeft zelf niets te doen, u krijgt geen “spaarkaart”, geen lidkaart, niets.

U moet ons vertrouwen: alle deelnames worden genoteerd en bewaard, zowel op papier als digitaal. Crasht de computer: we hebben een copy.  

We hanteren hiervoor “werkjaren”, geen kalenderjaren. Vandaar dat we nu zondag al met de “spaarkaart” kunnen beginnen.

Rond 11 juli organiseren we feestelijke activiteiten. We gaan dat – zoals u van ons gewoon bent – goed organiseren en dat mag een centje kosten.

En nu dient uw spaarkaart!: het bedrag bijeen gespaard – en u krijgt daarvan dan een persoonlijk overzicht – brengen we in vermindering! Pak dat we 30 euro vragen en u was op 9 activiteiten aanwezig, dan hebt u een korting van 18 euro en hoeft u slechts 12 euro te betalen. ’t Is maar als voorbeeld, pin ons nu niet vast op die 30 euro. 

Vlaamse vrienden, senioren in het bijzonder,

’t is natuurlijk prettig om “geld te verdienen” door deel te nemen.

Maar daarvoor alleen moet u niet deelnemen: doe het omdat u nieuwe mensen wil leren kennen, vertrouwde ontmoeten, onder vrienden en gelijkgezinden te zijn.

Het najaarsprogramma legt daarop de focus, dat zal u wel merken. Weet dat u welkom bent, dat we uitkijken naar uw komst!

Namens Seniorenforum regio Antwerpen,

Dirk Van Onckelen, voorzitter.

%d bloggers liken dit: