VDAB verwaarloost 55+ ‘ers! Vlaams Belang roept op om klacht in te dienen!

Chris Janssens: “Behandeling van 55+’ers contrasteert met voorkeursbehandeling voor vluchtelingen.”

Uit berichtgeving van kranten van De Persgroep vandaag blijkt dat de VDAB 55+’ers nauwelijks op de hoogte houdt van werkaanbod. Ondanks het optrekken van de pensioenleeftijd en ondanks het feit dat bepaalde vacatures in sommige regio’s niet ingevuld geraken. Voor Chris Janssens, fractievoorzitter van het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement, is deze toestand “absoluut onaanvaardbaar”. Ook onder de 55+’ers zijn er immers veel mensen die graag willen werken.

Chris Janssens: “Deze behandeling van 55+’ers is discriminatie van het zuiverste soort. Men kan zich de verontwaardiging inbeelden bij de systeempartijen mochten allochtone werkzoekenden op dezelfde manier behandeld worden. Wat een contrast trouwens met de inspanningen die worden geleverd om asielzoekers en vluchtelingen naar werk te begeleiden. Naar aanleiding van de asielcrisis zorgde Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) voor de aanwerving van maar liefst 35 extra bemiddelaars bij VDAB. Bedrijven worden door de regering trouwens zowat de arm omgewrongen om vluchtelingen aan te werven.”

De Vlaams Belang-fractievoorzitter is ook niet te spreken over het feit dat Muyters zich verschuilt achter afspraken die acht jaar geleden gemaakt werden tussen de sociale partners. Chris Janssens: “De N-VA was zogenaamd de partij van het ‘primaat van de politiek’, de partij die het zwaartepunt van de sociaal-economische beslissingen opnieuw bij de politieke besluitvorming wilde leggen in plaats van bij de sociale partners. Dat uitgerekend deze partij zich nu verbergt achter een sociaal akkoord van acht jaar geleden is onbegrijpelijk.”

Het Vlaams Belang steunt dan ook de klacht van een werkwillige 55+’er die aangifte deed wegens discriminatie en roept andere leeftijdsgenoten op zijn voorbeeld te volgen. Door deze praktijken in te voeren en te bestendigen, maken de Vlaamse regering en de sociale partners zich immers schuldig aan (aanzetten tot) discriminatie.