Vlaams Belang komt met honderd voorstellen om migratiecrisis aan te pakken op congres ‘Vlaanderen Vlaams’

Het Vlaams Belang hield zondag in Gent haar derde inhoudelijk congres ‘Vlaanderen Vlaams’ waar honderd voorstellen rond migratie werden gelanceerd. Enkele van de opvallendste voorstellen daarbij zijn het verplichten van gemeenschapsdienst voor asielzoekers, het optrekken van de inkomensvereisten voor gezinshereniging en de heropening van gesloten terugkeercentra voor gezinnen. “We beperken ons niet tot de analyse dat het beleid op elk vlak faalt”, zegt voorzitter Tom Van Grieken. “We schuiven haalbare oplossingen naar voor die tonen dat het anders kan en moet. Wie denkt dat het behoud van onze welvaart los staat van de migratiecrisis, die dwaalt.”
In het ICC in Gent kwamen meer dan duizend aanwezigen opdagen voor het laatste in een drieluik van inhoudelijke congressen van het Vlaams Belang. Op het congres lichtten voorzitter Tom Van Grieken, en de federale en Vlaamse fractieleiders Barbara Pas en Chris Janssens de voorstellen toe. Ook Vlaams volksvertegenwoordigers Filip Dewinter en Sam Van Rooy spraken het publiek toe. Net zoals internationaal migratie-expert Mark Krikorian die voor de gelegenheid overkwam uit de Verenigde Staten. Ze werden afgewisseld door videoboodschappen van Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch, Europees Parlementslid Tom Vandendriessche en migratie-experte Francesca Van Belleghem.

“Het aantal inwoners van buitenlandse afkomst stijgt fenomenaal bij ons”, zegt Van Grieken. “Op iets meer dan 20 jaar tijd gingen ze van 18,8 procent naar 33,4 procent. Niemand heeft hier ooit om gevraagd, maar toch weigeren de regeringen van dit land ook maar iets te ondernemen om de migratiekraan toe te draaien. Wij schuiven hier een hele resem voorstellen naar voor die haalbaar zijn en die het tij kunnen keren. Wie namelijk denkt dat onze welvaart losgekoppeld kan worden van het migratievraagstuk, die dwaalt. Asiel alleen nog maar kost ons jaarlijks meer dan een miljard euro.”

Verstrenging van gezinshereniging en meer plichten

De partij pleit voor een verstrakking van gezinshereniging. Dat wil ze onder meer doen door de inkomensvereisten op te trekken en de termijn waarbinnen erkende asielzoekers zonder voorwaarden gezinsleden mogen laten overkomen drastisch in te korten. Asielzoekers moeten zelf meer bijdragen. Zo wil de partij hen verplichten een gemeenschapsdienst te doen. “Wie hier asiel aanvraagt, krijgt enorm veel van de samenleving”, zegt congresvoorzitter Chris Janssens. “Daar mag wat in ruil voor staan.”

De nationaliteitswetgeving moet ook strenger voor het Vlaams Belang. “Onze nationaliteit is geen vodje papier”, zegt Janssens. “Het is iets dat verdiend moet worden. Een legaal verblijf van minstens tien jaar, een loyaliteitsverklaring afleggen, economisch actief bijdragen aan de samenleving, de streektaal en slagen voor een burgerschapsproef is wat we als voorwaarde stellen.” Die nationaliteit kunnen personen die vasthouden aan een dubbele nationaliteit ook weer verliezen wanneer ze veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van drie jaar of meer.

Terugkeer eindelijk serieus nemen

Het Vlaams Belang wil onmiddellijk werk maken van de daadwerkelijke terugkeer van wie uitgewezen wordt. “We hebben vorige maand met de bloedige aanslag door een illegaal in Brussel gezien tot wat het opengrenzenbeleid van de regering heeft geleid”, zegt Kamerfractieleider Barbara Pas. “De terugkeercijfers zijn vandaag historisch laag.”

Daarom wil de partij een wet op woonstbetreding invoeren, zodat de politie kan overgaan tot betreding van de woning van illegalen wanneer die manifest weigeren tegemoet te komen aan een bevel om het grondgebied te verlaten. Bovendien wil het Vlaams Belang de capaciteit van gesloten terugkeercentra drastisch opvoeren en ook voor gezinnen heropenen. “Een verbod om gezinnen met kinderen nog in gesloten terugkeercentra onder te brengen zal onherroepelijk een aanzuigeffect met zich meebrengen”, zegt Pas daarover. “Men zendt het signaal dat wie in dit land met kinderen arriveert, nooit nog kan worden uitgezet.”

Ook Europees het roer omgooien

Het Vlaams Belang hamert ook al langer op een Europese aanpak van de migratiecrisis. De partij wil een paradigmashift op Europees niveau. “Het is onmiskenbaar dat de Europese regelgeving de ruimte om een eigen migratiebeleid te voeren te veel inperkt”, klinkt het bij de partij. “Denemarken heeft het beste immigratiebeleid van Europa omdat het niet in dat onwerkbaar keurslijf gewrongen zit en een opt-out heeft.” Voor het Vlaams Belang moet de Deense opt-out de norm worden.

Maar er moet ook samenwerking zijn tussen de verschillende Europese landen. Een Europese variant van het Australische model met nultolerantie voor illegale immigratie en de focus op opvang van vluchtelingen in eigen regio moet voor een duurzame oplossing voor de massale immigratie naar Europa zorgen. Illegale binnenkomst in Europa kan nooit leiden tot een legaal verblijf. Het Vlaams Belang droomt ook luidop van een ‘Coalition of the Willing’ van Europese lidstaten die een voortrekkersrol willen spelen in het aan banden leggen van illegale immigratie. “De geesten in Europa zijn aan het rijpen. Er komt een einde aan het naïeve ‘Wir schaffen das’.”