Daar gaan we weer: van 0110 naar 505

Op 1 oktober 2006 zongen, sprongen, dronken en blowden ze tegen racisme, de culturo’s . Het initiatief 0110 ging toen uit van Tom Barman, Arno en Frederik Sioen.  Ze kweelden er maar op los voor verdraagzaamheid, tegen racisme, tegen extremisme en tegen zinloos geweld. 0110 was een gratis festival dat gesponsord werd door onder meer de Nationale Loterij. “Het exacte bedrag van de sponsoring ken ik niet”, wist toenmalig Staatssecretaris van Overheidsbedrijven Bruno Tuybens (SP.A), die bevoegd was voor de Nationale Loterij, toen te vertellen. Op een leugen min of meer komt het bij de socialisten niet aan. “Natuurlijk vind ik het positief dat de Loterij de 0110-concerten ondersteunt. Het gaat om een organisatie die oproept tot verdraagzaamheid en tegen racisme. Wat is daar fout mee? Ik weet ook wel dat het een week voor de verkiezingen is, maar het gaat om de boodschap”, vertelde de socialist erbij.

Domme kiezers

De bedoeling was om de ‘laag opgeleide’ domme Vlaamse kiezer op zijn fout kiesgedrag te wijzen. De bange blanke man uit de volkse wijken moest heropgevoed worden, vond de zanger die later meerdere malen in opspraak zou komen omwille van grensoverschrijdend gedrag. Tom Barman kondigde in 2005 al aan op de vooravond van de verkiezingen in Antwerpen uit te pakken met een groot evenement tegen Vlaams Belang.

Andere muziekfestivals zoals Suikerrock, Dranouter, Pukkelpop, de Lokerse Feesten, Marktrock en Crammerock toonden zich natuurlijk solidair met het initiatief. Subsidieslurpers begrijpen elkaar, nietwaar….

Ook de manipulatie- en leugenpers kon natuurlijk niet afzijdig blijven. Zo leverde de staatszender twee straalverbindingen, de mediagroep VMM twee satellietwagens en Studio Brussel posteerde er drie radiowagens. Van de gazetten was De Morgen het meest betrokken. Zij, die zonder overheidssteun,  constant op de rand van het failliet bengelden, hadden wel geld om 0110 te sponsoren. Het kon niet op….De gedachte alleen dat ze daarmee het Vlaams Belang zouden treffen gaf hen al op voorhand een mentaal orgasme. Enkele subsidieslurpers hadden in interviews ook toegegeven dat het initiatief vooral tegen het Vlaams Belang gericht was. De concerten vonden dan ook niet toevallig één week voor de gemeenteraadsverkiezingen plaats.

Maar de kiezer trok het zich niet aan: het Vlaams Belang ging er in algemene termen op vooruit. Vooral in landelijke gebieden kon de partij zich bij deze verkiezingen definitief vestigen. In vele gemeenten kwam het Vlaams Belang voor het eerst op, maar ook elders waren er reële stijgingen. Alleen in Gent was de uitslag wat minder.

Nu, 18 jaar later is het rebelote. Gutmenchen en milde weldoeners organiseren opnieuw verdoken anti-VB concerten. Naar eigen zeggen gaat het initiatief uit van een ‘grote’ groep geëngageerde burgers, gesteund door artiesten, de cultuur- en eventsector, het middenveld, organisaties en bedrijven. Nu heet het niet 0110, maar 505. Enkele artiesten verlenen openlijk hun solidariteit, waaronder hyperkineet Bart Peeters, Stan Van Samang, Filip Kowlier, Wannes Cappelle en Laura Tesoro.

Naar eigen zeggen, willen ze, los van partijpolitiek, klaar en duidelijk het signaal geven dat ze willen leven in een wereld waarin iedereen telt, waarin iedere mens een eerlijke kans krijgt op een waardig bestaan: in een samenleving die eerst en vooral menselijk is.

Op het eerste zicht kan niemand daartegen zijn, maar de bedoelingen van 505 liggen enigszins anders.

Er zal weer lustig met ons belastinggeld gesmeten worden

RVW