De bubbel van Bourgeois: goednieuwsshow moet verbergen dat veel parameters op rood staan

 

Met een lange wachtlijst van aangekondigde maatregelen en initiatieven wil Vlaams minister-president Geert Bourgeois in zijn Septemberverklaring de indruk wekken dat hij “de Vlamingen naar een goede toekomst leidt”. “In werkelijkheid staan tal van parameters op rood en heeft de Vlaamse regering nog steeds geen afdoend antwoord op de vele uitdagingen die zich stellen”, reageert Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens.

Chris Janssens: “Bourgeois zwijgt in alle talen over de problemen van massa-immigratie en islamisering die onze samenleving in toenemende mate ontwrichten en bedreigen. Dat de Vlaming kreunt onder de besparingen, lijkt voor Bourgeois van geen tel. Scholen zitten op hun tandvlees en rusthuizen zijn – met een gemiddelde maandelijkse factuur van 1640 euro – voor veel ouderen onbetaalbaar geworden.Ook hoorde ik geen enkele oplossing voor de files die record na record verbreken.

Dat de regering na de vernietiging van de Turteltaks door het Grondwettelijk Hof tot het besef is gekomen dat een nieuwe heffing van 100 euro niet voor herhaling vatbaar is, vindt het Vlaams Belang maar vanzelfsprekend. Chris Janssens: “Dat de taks die de regering nu invoert een bescheidener omvang heeft, kan niet verbergen dat de energiefactuur de voorbije jaren enorm is gestegen en zal blijven stijgen zolang de Vlaamse regering haar energie-agenda blijft afstemmen op onrealistische dogma’sMijn partij zal dan ook verder blijven ijveren voor betaalbare energie.

Net zoals de vorige jaren ging van deze Septemberverklaring ook geen enkele Vlaamse bezieling uit. Chris Janssens: “Wie dacht dat de deze zomer, op verzoek van de Vlaamse regering, opgeleverde transferstudie zou leiden tot meer communautaire assertiviteit, had het verkeerd voor. Blijkbaar legt zelfs de N-VA-minister-president zich neer bij de jaarlijkse welvaartsdiefstal van 7 miljard euro Vlaams belastinggeld naar Wallonië.”

Volgens de Vlaams Belang-fractievoorzitter is het duidelijk: “Bourgeois leeft in een bubbel waarin alles in orde lijkt, ondanks alsmaar langere wachtlijsten in de zorg en de sociale huisvesting, ondanks toenemende armoede, vervreemding, onveiligheid en islamisering.”

%d bloggers liken dit: