“Dexia: een historiek van onfrisse praktijken”

Deze titel stond enkele dagen geleden op de redactie van de VRT te lezen.  Bahama’s Leaks, Panama Papers en Luxleaks: telkens duikt de naam Dexia weer op.  Hierna volgt een passage uit een stukje dat we daarover reeds in 2008 neerpenden.
De raad van bestuur van Dexia vergaderde in 2007 zes maal.

“Jan RENDERS,  algemeen voorzitter van het ACW, kreeg daarvoor 32000€.  Dat maakt dat de man met 5.333€ per vergadering naar huis gaat. Dat zijn 213.333,-oude franken voor enkele uurtjes !

Nog erger is het gesteld met Francis Vermeiren (Open VLD). De groot cumulerende burgemeester van Zaventem is tevens Vlaams volksvertegenwoordiger en bestuurder van vennootschappen.  Bij Dexia heeft de man een vaste en een variabele bezoldiging. Bovendien passeert hij aan de kassa als lid van het Strategisch Comité en nog eens als lid van het Benoemingscomité. Voor dit alles kreeg de man 40.000€ uitbetaald. Per vergadering is dat 228.571,-bfr.  Recent kwam ook Patrick Janssens, nog een fors cumulerende burgemeester, (de slagerszoon v/h Zuid, net als Tom Lanoy dus) het rijtje aanvullen.
Andere armoezaaiers (ik beperk me tot politici) die hun rekeningen zien aanvetten zijn: Frank Beke ( tiens, nog een socialist) moet het stellen met 56.500€ en Serge Kubla(MR) moet tevreden zijn met 32.000€.
Dan spreken we nog niet over de snoepreisjes, etentjes en andere zaken die het leven wat aangenamer maken” !

Wat sommige politici op enkele uurtjes binnenrijven,  ontvangen gepensioneerden soms over een periode van 6 maanden. Wat zegt u? Juist, walgelijk232028