De eerdere kritiek op deze nefaste staatshervorming woog voor de N-VA blijkbaar niet op tegen de aantrekkelijke ministerposten.

Doorgeschoven ziekenhuisfactuur bewijst perfide staatshervorming

Het Vlaams Belang heeft steeds gewezen op de nefaste gevolgen van de zesde staatshervorming.  Eén van de voornaamste punten van kritiek was dat de deelstaten weliswaar de bevoegdheden krijgen, maar niet de bijhorende middelen. Door maar 87% van het budget voor de overgehevelde bevoegdheden door te storten, werd Vlaanderen een budgettaire molensteen om de hals gedraaid. Deze analyse werd destijds overigens gedeeld door de N-VA, hetgeen de partij niet belette om ná de verkiezingen in het regeerakkoord plechtig te beloven de voorheen verguisde zesde staatshervorming “loyaal te zullen uitvoeren”. De eerdere kritiek op deze nefaste staatshervorming woog voor de N-VA blijkbaar niet op tegen de aantrekkelijke ministerposten.
20151023chrisjanssens
Vandaag volgt de koude douche in de vorm van een miljardenfactuur. Zo blijkt het overgehevelde bedrag van 347 miljoen veel te weinig om de 501 miljoen euro aan uitgaven voor de financiering van ziekenhuisinfrastructuur te bekostigen. Daarbovenop zijn er de lopende ziekenhuisinvesteringen én de enorme schuldenput van de federaal aangegane ziekenhuisinvesteringen. Die laatste bedraagt in totaal zo’n 5 miljard, waardoor de totale doorschuifoperatie Vlaanderen 5,5 miljard euro kost. Daar zal het volgens Janssens overigens niet bij blijven aangezien hetzelfde fenomeen zich ook voordoet in andere overgehevelde beleidsdomeinen.
De Vlaams Belang-fractievoorzitter vreest dan ook dat na de federale ook de Vlaamse regering zijn dure eden over een begrotingsevenwicht zal mogen opbergen. “Zal de begrotingsbocht van Van Overtveldt door Bourgeois en Tommelein binnenkort worden overgedaan?”, vraagt Janssens zich af.