Dreiging nieuwe asielcrisis baart De Block zorgen, Vlaams Belang eist kordate maatregelen

Tom Van Grieken: “De enige reden waarom we bevreesd moeten zijn voor een nieuwe asielcrisis, is omdat er de afgelopen jaren onder Francken en De Block niets veranderd is”

Maggie De Block, minister bevoegd voor asiel en migratie, verklaarde deze ochtend op Radio 1 een nieuwe asielcrisis te vrezen en wijst met de vinger naar Europa. Vlaams Belang stelt dat er zo snel mogelijk kordate maatregelen dienen genomen te worden. Tom Van Grieken: “De voornaamste reden waarom we bevreesd moeten zijn voor een nieuwe asielcrisis, is omdat er de afgelopen jaren onder Francken en De Block niets veranderd is.”

Maggie De Block verklaarde in een interview in de ochtend op Radio 1 een nieuwe asielcrisis te vrezen. Concreet stelt ze zo’n 500 à 600 nieuwe plaatsen per maand te moeten bijmaken. Net zoals haar voorganger Theo Francken, die ook heeft nagelaten iets ten gronde te veranderen aan het asielbeleid in dit land, wijst ze in de richting van Europa om haar eigen tekortkomingen te verdoezelen.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken, die vandaag De Block hierover zal ondervragen, is streng. “De Block was van 2011 tot 2014 staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Daarna werd ze opgevolgd door Theo Francken (N-VA). Nadat de N-VA de federale regering verliet eind 2018, heeft ze die bevoegdheid opnieuw overgenomen. De voornaamste reden waarom we vandaag bevreesd moeten zijn voor een nieuwe asielcrisis, is omdat er de afgelopen jaren onder Francken en De Block niets veranderd is.”

Zeer concreet stelt Vlaams Belang dat Maggie De Block namens België op niveau van de Europese Unie moet pleiten om de buitengrenzen op korte termijn hermetisch te sluiten. Daarnaast moeten lidstaten opnieuw hun binnengrenzen controleren. De Block kan daar in België alvast zelf de nodige stappen toe zetten. Diverse Europese landen gingen haar daar al in voor. Daarnaast moeten we het imago van dit land bij migranten als land van melk en honing ombuigen. Daarvoor dienen we komaf te maken met de sociale hangmat waarin nieuwkomers van bij hun aankomst in dit land terecht komen én werk te maken van een effectief terugkeerbeleid. “De tijd van lijdzaam toe te zien hoe asielzoekers dit land non-stop blijven binnenstromen, moet eindelijk voorbij zijn. De bevolking is dat beu,” aldus van Grieken.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zal Maggie De Block deze namiddag tijdens het vragenuurtje met haar uitspraken confronteren.

%d bloggers liken dit: