Gezinsdag VB: overrompeling in Bokrijk

Overrompeling in Bokrijk

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken heeft vandaag op de gezinsdag van het Vlaams Belang in Bokrijk een plan voorgelegd om het onderwijs opnieuw “top” te maken. Hij pleit voor centrale examens, het herwaarderen van de job van leerkracht, het stoppen van ondoordachte hervormingen en een verplicht taalbad voor leerlingen die het Nederlands onvoldoende beheersen. Van Grieken riep voor een publiek van zo’n 3.000 enthousiaste militanten ook op om onze tradities te beschermen.

N-VA, CD&V en Open Vld hebben volgens Tom Van Grieken de afgelopen 15 jaar weggekeken van de problemen van het onderwijs, maar “de oplossingen liggen voor de hand en vragen slechts vijf minuten politieke moed”. Zo wil het Vlaams Belang het invoeren van centrale examens om de niveauverschillen tussen de onderwijsnetten weg te werken. De job van leerkracht moet geherwaardeerd worden en de administratieve lasten moeten naar omlaag.

Kennisoverdracht

Voorts moet een einde komen aan het doordrukken van “de zoveelste, ondoordachte hervorming”. “Ons onderwijs heeft vooral rust nodig zodat er opnieuw kan ingezet worden op de essentie: kennisoverdracht”, zei Van Grieken. Tenslotte moeten leerlingen die het Nederlands onvoldoende beheersen verplicht een taalbad van een jaar volgen zodat ze nadien wel vlot kunnen volgen.

Vlaams lijsttrekker in Limburg Chris Janssens toonde zich erg fier dat Vlaams Belang er in zijn eentje in geslaagd is om het ‘politieke establishment bakzeil te doen halen over het rekeningrijden’. “Waar minister van Files en Stilstand Ben Weyts vijf jaar niet in geslaagd is, deden wij in vijf dagen, met name een draagvlak creëren – een draagvlak tégen deze platte N-VA-belastingverhoging”, aldus Janssens.

Hij betwijfelde ook of er een draagvlak was voor een groot deel van het beleid van de regering van N-VA, CD&V en Open Vld. “Denk maar aan het opengrenzenbeleid, de verhoging van de pensioenleeftijd, de torenhoge belastingdruk, de miljardentransfers naar Wallonië, enzovoort”.

“N-VA is machts- en postjespartij”

Janssens haalde ook uit naar de N-VA, “die intussen de kracht van de verandering zelf heeft ondergaan en is verworden tot een traditionele machts- en postjespartij”. Hij hekelde dat de “zogenaamd Vlaams-nationale partij” nu al de functie van premier van België opeist, nog voor de kiezer zijn stem heeft uitgebracht. “Artikel 1 van de statuten – de republiek Vlaanderen – is intussen veranderd in ’Leve het koninkrijk België. De postjes zijn blijkbaar belangrijker dan de politieke overtuiging”, klonk het.

Voor Tom Van Grieken “hebben we leiders nodig die onze belangen en de belangen van de gewone Vlaming voorop plaatsen”. Het is voor hem niet normaal dat de kostprijs van de leeflonen voor vluchtelingen op zes jaar tijd verviervoudigd is tot 260 miljoen euro, dat “Maggie De Block plots wel geld ving voor een nieuw asielcentrum in Antwerpen voor 140 asielzoekers, terwijl er 15.000 mensen op de wachtlijsten staan voor assistentiebudget, en dat in dit land het gemiddeld pensioen van iemand die heel zijn leven gewerkt heeft amper 1.200 euro is, maar dat de kost van de asielzoeker die hier gewoon binnenwandelt oploopt tot 2.250 euro”.

Terwijl Anke Van dermeersch, tweede op de Vlaamse lijst in Antwerpen, pleitte voor het teruggeven van de macht aan het volk en het terugdringen van de islamisering, had Annick Ponthier, lijsttrekker van de Limburgse Kamerlijst, aandacht voor het gezin. “Het tweeverdienersmodel is de norm en steeds meer Vlamingen verliezen zichzelf in de zogenaamde ‘citroenloopbaan’ en worden tijdens hun carrière op alle mogelijk manieren uitgeperst”, stelde ze. “Wij willen dat de overheid bij het nemen van beslissingen het gezin als ijkpunt neemt en afmeet wat het effect van de beslissingen is op de gezinnen.” Ponthier verwees daarbij naar het voorstel van Vlaams Belang om een opvoedersloon in te voeren, een financiële tegemoetkoming voor de thuiswerkende zorgouder.

%d bloggers liken dit: