Goede Vrijdag

“Zestig jaar migratie is iets waar we op mogen terugkijken met de nodige fierheid”, aldus De Croo die enkele dagen geleden in Gent deelnam aan een iftar-maaltijd. Dat stond zowat in alle ‘Vlaamse’ gazetten. Toch eigenaardig dat dat soort politici alle aandacht heeft voor het vreemde, nooit voor het eigen volk en zijn/haar tradities. Van de leugenpers, de regimepers, moeten we natuurlijk ook niets verwachten.

Men hoeft zelfs geen gelovige zijn om met weemoed terug te denken aan onze tradities van weleer.  

Gust Verwerft, de bekende gerechtsjournalist, is die mening blijkbaar ook genegen.

Goede Vrijdag van toen (Gust Verwerft)

Ik heb de tijd gekend dat op Goede Vrijdag om 15 uur het land even werd stilgelegd. Trams stopten. Treinen reden niet verder. Fietsers bleven staan. Mensen knielden of namen hun pet of hoed af. Op kantoren en in fabrieken was er een moment van ingetogenheid. In de kerken werden alle lichten gedoofd, ook de kaarsen.

Vrijdag 15 uur was de dag dat, volgens het testament, Jezus stierf aan het kruis.

Met naast zich een Goede en een Slechte Moordenaar.

En drie dagen later zou Jezus verrijzen uit het Graf.

Pasen, de Verrijzenis, het nieuwe begin.

Het is nu al jaren dat ik daar niets van merk.

De studenten in de familie en in de buurt weten niet waarover het gaat.

In onze media: geen woord, geen letter.

Een volk dat niet meer weet vanwaar het komt.

Geen kwestie van geloven of niet geloven.

Een kwestie van cultuur.”