Het leven zoals het nu is (door Dirk Van Onckelen, voorzitter SF-Antwerpen)

Vlaamse vrienden, senioren,

week drie van “het leven zoals het nu is”, is ingegaan.

Het contact met kinderen en kleinkinderen – toch de eerste bekommernis voor ouders en grootouders– zal in april nog via de (moderne) telefoon en de sociale media moeten verlopen. Of achter glas. Voor hun en uw gezondheid…

De beperkende maatregelen zijn intussen routine geworden: afstand houden is en blijft de beste bescherming, naast handen wassen. Als u buiten komt voor een mooie wandeling of fietstocht hou u dan aan “de regel van twee”. Of desgevallend één.

Positief en hartverwarmend is dat zij die ervoor zorgen dat al bij al onze lichte quarantaine draaglijk is (politie, distributie, winkelpersoneel), en in het bijzonder het “witte leger” van zorgkundigen en dokters, op post zijn en blijven.

We willen langs deze weg hen nogmaals daarvoor danken, zeker ook uit naam van diegenen die op dit ogenblik zelf ziek zijn of een partner, dochter of zoon hebben voor wie deze zorg letterlijk van levensbelang is.

We weten dat uit onze kring er mensen zijn die momenteel in het ziekenhuis verblijven, maar we weten dat niet van allen.

Moest u in dat geval zijn, of iemand kennen, dan mag u ons dat altijd laten weten via seniorenforumantwerpen@telenet.be .

We wensen allen een snel herstel en spreken nu al af dat we, als dit alles herinnering geworden is, onszelf eens ferm gaan trakteren. Zonder zever: we hebben dat met z’n allen verdiend!

Jammer genoeg leven we niet in een perfecte wereld. Twee fenomenen steken de kop op en ik wil er toch even bij stilstaan omdat ze hinderlijk, zelfs kwetsend zijn:

het eerste is hinderlijk, het rondzenden via mail van “aanmaningen om te betalen” (de jongste kwam op 30/3 van “Waterlink”). Laat u niet vangen, kijk altijd naar de afzender ook al oogt het op het eerste zicht als correct. Cybercriminelen zijn zo rot als ratten maar minstens even vindingrijk, let dus goed op en kijk uit uw ogen. (verdacht@safeonweb.be)  

Het tweede is kwetsend: het verspreiden via mail of sociale media van “complottheorieën” aangaande het coronavirus. We zijn geen van allen goedgelovigen, dat hopen we toch, maar corona is geen verzinsel, geen theorie, geen slechte 1 aprilgrap. Je zal maar een echtgenoot hebben die in de kliniek aan het vechten is voor zijn leven (sorry dames, de meeste patiënten zijn mannen, alle “me too campagnes” ten spijt) en dan ergens lezen dat hij vecht tegen “een complot”. Hopelijk kan hij er later mee lachen, maar dat zijn vijgen na Pasen. Dus stop daar mee! “Laat die kelk aan u voorbij gaan” of hou ze voor u.

Namens alle zieken en de families van hen die hun dierbaren zonder afscheid te kunnen nemen verloren: dank u wel!

Een praktische mededelingen tot besluit.

Het Havenhuisbezoek van zaterdag 2 mei is afgelast. We namen die beslissing omdat het onduidelijk is wat dan al wel terug mag en wat niet.

We hadden sowieso een tweede bezoek aan het Havenhuis voorzien op zaterdag 3 oktober om 10.00 uur, en daarvoor zijn er thans nog 15 plaatsen vrij. U kent ons adres: seniorenforumantwerpen@telenet.be.

Mensen die al betaalden en op 3 oktober niet zouden kunnen krijgen uiteraard hun geld terug.

En om echt af te ronden geven we dit nog mee:

mogelijks zal de “Lentewandeling” op dinsdag 12 mei te Grobbendonk kunnen doorgaan! Hoop doet leven! 

En op zondag 14 juni verwelkomen we politica Dominiek Sneppe te Antwerpen als hooggewaardeerde gast op ons “Brunchgesprek”. Hoop doet leven, bis.

Moge het u allen goed gaan!

Namens de stuurgroep Seniorenforum Antwerpen

Dirk Van Onckelen, voorzitter

%d bloggers liken dit: