Linkse en extreemlinkse NGO’s leggen beslag op 2,9 miljoen euro van FEDASIL

Na het koffiezetapparaat en de diepvriezer, die een Brusselse gerechtsdeurwaarder al in beslag had laten nemen, volgt nu het serieuzere werk. Enkele vet gesubsidieerde linkse en extreem-linkse  NGO’s zijn gemachtigd om 2,9 miljoen euro van FEDASIL in beslag te nemen. Het Brusselse Hof van Beroep besliste op 23 januari dat deze NGO’s het recht hebben om 2,9 miljoen euro van de rekeningen van Fedasil in beslag te nemen. Het betreft een opeenstapeling van een heleboel onbetaalde dwangsommen die activistische rechters in het verleden oplegden.

Staatssecretaris voor Asiel Nicole de Moor (CD&V) benadrukt wel dat er (nog !) geen inbeslagname van deze fondsen heeft plaatsgevonden en heeft aangekondigd dat het federale agentschap in beroep zal gaan tegen de beslissing. Eigenaardig, want het betreft reeds een arrest van het Hof van Beroep. Cassatie, waar ze wellicht naar verwijst,  spreekt zich immers niet uit over de grond van de zaak. De kans is dus bijzonder groot dat Fedasil het met heel wat minder belastinggeld zal moeten stellen.

Maar goed, vroeg of laat worden halve waarheden hele leugens!  Ze weet immers dat het wel eens slecht zou kunnen aflopen. Volgens de Moor  “zal de inbeslagname van deze middelen alleen maar negatieve gevolgen hebben”, aangezien de dagelijkse werking van het federale agentschap waarschijnlijk in het gedrang zal komen.”Fedasil moet met zijn middelen zijn opvangpartners (zoals het Rode Kruis) betalen, het personeel dat in de opvangcentra werkt betalen of op zoek gaan naar nieuwe plaatsen”, zei de Moor erbij.

En dan volgde het gekende verhaal: “ons land staat te veel onder druk. We hebben sterkere buitengrenzen nodig, en elk Europees land moet zijn steentje bijdragen”, zegt de Moor, die zegt te werken aan structurele hervormingen als onderdeel van het nieuwe Europese Pact inzake Migratie en Asiel. Zoals gewoonlijk,  veel blablabla…..

De opeisende NGO’s zijn CIRÉ (verzameling van zowat alles wat links en extreem-links is), BelRefugees, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Médecins du Monde, de Ligue des droits humains, de Ordre des barreaux francophones et germanophones, de Association pour le droit des étrangers (ADDE), SAAMO Brussel en de Belgische organisatie gespecialiseerd in vluchtelingenrecht NANSEN.

Dat clubje maakt zich sterk door te stellen dat de gerechtelijke uitspraken gerespecteerd zullen worden. De beslagen gelden zullen gebruikt om de slachtoffers (gelukzoekers) van deze crisis te helpen”, legt het ‘collectief’ uit.

Vorige week legde het Progress Lawyers Network, het advocatenclubje van de PVDA, al beslag op 400.000 euro aan tegoeden van de Belgische staat, dit vanwege soortgelijke redenen.

RVW