Matic-rapport Europees Parlement “onverholen extremisme

Vandaag ligt het Matic-rapport over de seksuele en reproductieve gezondheid van vrouwen ter stemming in het Europees Parlement (EP). Volgens Vlaams Belang getuigt het rapport ‘van een onverholen vorm van extremisme’, aldus Europees Parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang).Het lijvige Matic-rapport over de seksuele en reproductieve gezondheid van vrouwen komt uit de commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid van het Europees Parlement en draait luidens het Parlement over het “fundamentele recht op gezondheid.” Volgens Europees Parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang) betekent het rapport echter veel meer. “Zowel moreel als juridisch hebben we bezwaren tegen het Matic-rapport”, aldus het EP-lid. Het rapport benadert abortus als een doorsnee medische behandeling die zowaar een mensenrecht zou zijn. “Niet het recht op leven is een mensenrecht volgens hen, maar het recht om nieuw leven te doden. Bovendien willen ze zorgverleners verplichten abortus uit te voeren, terwijl velen daar gewetensbezwaren over hebben.”

Ook op juridisch vlak uit Vandendriessche zijn bezorgdheid over het Matic-rapport, dat de subsidiariteit in gevaar zou brengen. “Dit is ook een kwestie van bevoegdheden. Gezondheidszorg is een bevoegdheid van de lidstaten, maar door abortus te benaderen als een universeel mensenrecht – hetgeen het volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en tal van bindende mensenrechtenverdragen uitdrukkelijk niet is – ondermijnt dit rapport de nationale soevereiniteit.”

Vandendriessche waarschuwt verder voor de mogelijke gevolgen die de mensenrechten-benadering inhoudt. “De gevolgen hiervan kunnen verstrekkend zijn”, klinkt het. “Door abortus als mensenrecht te behandelen zet men de deur op een kier voor rechterlijk activisme en massamigratie. Immers, op die manier kunnen migranten asiel aanvragen in de Europese Unie op grond van de strafbaarheid van abortus in hun thuisland.” Tom Vandendriessche meent dan ook dat dit een poging tot machtstoe-eigening is van de EU. “Het Matic-rapport is volstrekt immoreel, illegitiem en ronduit extremistisch. Dus stemmen we tegen. Ook in het Europees Parlement beschermt Vlaams Belang het recht op leven, de vrijheid van geweten, het gezin en de familiewaarden waarop elke gezonde samenleving gebouwd is.” Jonas Naeyaert
Persverantwoordelijke

%d bloggers liken dit: