Nieuwe Belgenfabriek draait terug op volle toeren

Nieuwe Belgenfabriek draait terug op volle toeren: stijging met 60% in 2016

Naar jaarlijkse gewoonte vraagt Filip Dewinter bij de minister van Justitie de cijfers op over het aantal vreemdelingen dat het afgelopen jaar tot nieuwe Belg werd gebombardeerd.

Voor wat het jaar 2016 betreft, blijkt dat de nieuwe Belgenfabriek op volle toeren draait als nooit tevoren. Vorig jaar kwamen er immers niet minder dan 41.459 nieuwe Belgen bij. Dat is een heel pak meer dan in 2015, toen er 26.238 nieuwe Belgen werden geregistreerd. Op één jaar tijd komt dat dus neer op een stijging van niet minder dan 58%! Overloopt men bovendien het aantal nieuwe Belgen over de jongste 42 jaar (sinds 1975), dan komen daarin slechts 3 jaren voor (1985, 1992 en 2002), waarin er meer nieuwe Belgen werden gecreëerd dan in 2016. 2016 mag dus met recht en reden worden gecatalogeerd als één van de topjaren in dat verband.

Filip Dewinter: “Het mag hiermee nu toch wel duidelijk zijn dat er met de zogenaamde ‘rechtse’ regering-Michel/De Wever, en met staatssecretaris Francken op kop, op dat vlak niet de minste beterschap te verwachten valt, wel integendeel. Met Francken, Jambon, De Wever en tutti quanti verandert er op dat vlak niets, tenzij dan in de verkeerde richting. N-VA heeft er altijd mee gepronkt dat door de wetswijziging van 2013 op het vlak van nationaliteitsverwerving het aantal nieuwe Belgen drastisch zou dalen, maar dat was niet veel meer dan propaganda. Het Vlaams Belang heeft in dat verband altijd gesteld dat dit slechts een uitstel van een paar jaren zou opleveren doordat door de verlenging van de vereiste verblijfsduur de vreemdelingen alleen maar een paar jaar langer zouden moeten wachten op hun Belgische identiteitskaart, maar dat er daarna opnieuw een nieuwe ‘nieuwe Belgenboom’ zou komen. Die voorspelling komt nu helaas helemaal uit. De snel-Belg-wet is weer helemaal terug van weggeweest.

Van een fundamentele verstrenging van de nationaliteitswetgeving, zoals het instellen van een burgerschapsproef, het opleggen van de kennis van de streektaal, de afschaffing van de dubbele nationaliteit, het herstel van het afstammingsbeginsel, is nooit enige sprake geweest en zal er ook met deze regering-Michel/De Wever nooit enige sprake zijn. Dat bleek nog niet zolang geleden, toen N-VA-kamerlid Smeyers enkele bescheiden voorstellen formuleerde om de wetgeving inzake dubbele nationaliteit lichtjes bij te sturen, maar prompt werd teruggefloten.

Zolang men de nationaliteitswetgeving niet drastisch wil verstrengen, zal het aantal nieuwe Belgen de komende jaren zonder twijfel verder fors stijgen. Dat vooruitzicht stemt niet vrolijk: stelselmatig worden de Vlamingen vervangen door vreemdelingen, die bovendien door de nationaliteitsverwerving stemrecht krijgen en dus hoe langer hoe meer mee ons politiek beleid zullen bepalen.

Lees hier het antwoord van minister Geens

%d bloggers liken dit: