Nu zelfs kleuterklassen gemobiliseerd voor de klimaatmars: binnenkort ook crèches naar betogingen meegesleurd?

Nu zelfs kleuterklassen gemobiliseerd voor de klimaatmars: binnenkort ook crèches naar betogingen meegesleurd?

Chris Janssens: ‘Vlaamse regering moet einde maken aan dit politieke kindermisbruik.’

Nadat vorige week lagere schoolkinderen door onderwijspersoneel, met steun van Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani, in klasverband meegenomen werden naar de lokale klimaatbetoging, worden deze week zelfs kleuters gemobiliseerd. In Kortrijk namen zelfs hele kleuterklassen ‘deel aan de betoging’. Ouders worden weliswaar om toestemming gevraagd, maar worden anderzijds wel moreel onder druk gezet om dit toe te laten omdat het een ‘klasactiviteit’ zou betreffen. Dat de deelname van lagere schoolkinderen of kleuters aan een betoging een eigen initiatief van de kinderen zou zijn, klinkt volstrekt ongeloofwaardig.

Voor het Vlaams Belang is de maat stilaan vol en zijn de grenzen van het fatsoen al ver overschreden. Wat zal immers het volgende zijn: crèches die op straat komen? Dat er een bekommernis is omtrent een gezonde leefomgeving, is een goede zaak. Dat dit thema besproken wordt tijdens de lessen is evident. Maar de manier waarop kinderen dezer dagen worden ingeschakeld in een ideologisch activisme en politiek worden gerecupereerd door bepaalde politieke en onderwijskringen is ongezien.

Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens: ‘Ik vind het onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering en minister van Onderwijs Hilde Crevits aan het leerkrachtenkorps niet duidelijk kunnen maken dat leerkrachten best een politieke mening mogen hebben, maar dat ze die mening aan de kapstok moeten hangen wanneer ze de school binnenstappen. Het is immers meer dan onfatsoenlijk dat leerkrachten een mening opdringen aan kinderen, laat staan kinderen meesleuren naar een politieke betoging, wat een klimaatmars per slot van rekening is.’

Chris Janssens vraagt zich overigens ook af of het politieke, mediatieke en onderwijsestablishment het politiek mobiliseren van kinderen even passief of zelfs met evenveel sympathie zou gadeslaan wanneer rechtse leerkrachten kinderen zouden meenemen naar een betoging tegen het lakse immigratiebeleid. De vraag stellen is ze beantwoorden.

Het Vlaams Belang dringt er daarom op aan dat minister van Onderwijs Crevits opnieuw de Vlaamse onderwijsdecreetgeving doet toepassen die politieke propaganda door leerkrachten verbiedt.    

%d bloggers liken dit: