“RELLEN MOETEN ONMIDDELLIJK EN GRONDIG DE KOP WORDEN INGEDRUKT, HET IS GENOEG GEWEEST”

Het Vlaams Belang roept steden en politie op om hard op te treden tegen al wie meent rel te moeten schoppen naar aanleiding van de WK-wedstrijd Spanje-Marokko. “Nu er bijzonder verontrustende oproepen tot rellen en vernielingen circuleren op sociale media is een harde aanpak meer dan ooit noodzakelijk”, zegt Kamerlid Ortwin Depoortere, “zowel preventief als repressief.”

Zo doen op sociale media volop oproepen de ronde om vernielingen aan te richten en winkelstraten als de Antwerpse Meir ‘leeg te halen’. “Men spoort aan om zo massaal samen te komen dat ‘de flikken’ machteloos staan”, aldus Depoortere. “En over de motivatie voor de gedroomde rellen en vernielingen is men heel duidelijk: ‘de flikken willen onze soort mishandelen. Wij zullen hen mishandelen op 6 december’, heet het. Niet dat het nog bewezen hoeft te worden, maar een beter bewijs van de volledig mislukte integratie is niet denkbaar.”

“RELLEN MOETEN ONMIDDELLIJK EN GRONDIG DE KOP WORDEN INGEDRUKT, HET IS GENOEG GEWEEST”

In tegenstelling tot de media, die nog steeds verkleinwoorden hanteren en gewag maken van ‘opstootjes’ en ‘druktemakers’, neemt het Vlaams Belang de oproepen ernstig, en de partij gaat ervan uit dat de steden en de politiediensten dit ook doen. “Zelfs al zou het na de wedstrijd van deze namiddag niet tot rellen komen in Antwerpen, Brussel of andere steden, dan nog mag er geen sprake van zijn dat de lieden die dergelijke oproepen lanceren vrijuit mogen gaan”, vervolgt Depoortere.

“Er mag vandaag alvast niets aan het toeval worden overgelaten. Zo moeten de gekende relschoppers op een zwarte lijst geplaatst worden en dienen ze een plaatsverbod te krijgen. En de identiteiten moeten vooraf streng gecontroleerd worden”, besluit Depoortere. “En daarnaast herhalen we ons pleidooi voor harde aanpak en snelrecht voor relschoppers, vandalen, plunderaars en brandstichters. En moet wat ons betreft het recht op zelfverdediging dringend uitgebreid worden tot de bescherming van eigendom.”