Seniorenforum: binnenkort lid van de Vlaamse Ouderenraad?

Door Dirk Van Onckelen, voorzitter Seniorenforum Antwerpen

In onze voortdurende ijver om de Vlaamse senioren – en niet in het minst de seniorenleden of sympathisanten van het Vlaams Belang – te geven waar ze het volste recht op hebben, heeft Seniorenforum besloten het lidmaatschap van de Vlaamse Ouderenraad aan te vragen. Eind deze maand wordt de lidmaatschapsaanvraag geagendeerd op de vergadering van het bestuursorgaan van de Vlaamse ouderenraad die ze vervolgens voor goedkeuring zal voorleggen aan de algemene vergadering van woensdag 25 maart 2020.

Door als ‘Seniorenforum Vlaanderen’ lid te worden van de Vlaamse Ouderenraad willen wij het in de eer plaats onze afdelingen makkelijker maken om toe te treden tot gemeentelijke en provinciale ouderenraden en -overleg organen en op die manier ook op deze niveaus een inbreng te hebben. Maar de Vlaamse Ouderenraad is ook het enige officiële adviesorgaan van de Vlaamse regering, die verplicht is deze te raadplegen over alle mogelijke thema’s die ‘senioren’ als onderwerp hebben. Als toegetreden lid zullen wij als Seniorenforum Vlaanderen veel dichter bij de informatie zitten en veel korter op de bal kunnen spelen maar hebben we ook een raadgevende stem bij alle mogelijke voorstellen en beslissingen op Vlaams niveau, die senioren aanbelangen

Wil u meer weten over de Vlaamse Ouderenraad ? Zij hebben een bijzonder goed gemaakte webstek en u raadt nooit hoe deze te bereiken… Gewoon  ‘vlaamse-ouderenraad.be’. (In het land waar Kafka meer koning is dan “flip de laatste” is het een opluchting dat er toch hier en daar nog een logisch denkend iemand werkt.)

Wij kunnen u, als senior, actieve of misschien minder mobiele, echt aanraden deze webstek eens bezoeken: deze webstek biedt u op een zeer gebruiksvriendelijke manier, duidelijke en zo goed als volledige informatie over zowat alles dat u kan interesseren in uw persoonlijke verhouding tot en met de overheid. Zoals ze zelf aangeven:

De Vlaamse Ouderenraad brengt de ervaring en competenties van ouderen samen om een essentiële bijdrage te leveren tot het versterken van de maatschappelijke slagkracht van alle ouderen in Vlaanderen en Brussel, en om een samenleving te bevorderen die actief ouder worden voor iedereen mogelijk maakt”.

Ambitie hebben ze ook:

“het beschermen van rechten en verdedigen van belangen van ouderen als volwaardige burgers in onze samenleving”. “een andere visie op de levensloop: ouder worden is meer dan ‘genieten van een welverdiende rust’. Het omvat ook (1) nieuwe vaardigheden of kennis verwerven, (2) voor zichzelf en voor anderen zorgen, (3) betaald werken of vrijwilligerswerk verrichten, en (4) actief deelnemen aan het sociale, culturele, sportieve en politieke leven;”

Dat is niet min, en het meest verbazende is dat die Vlaamse Ouderenraad inderdaad over dat alles een adviserende, zelfs beslissende, stem heeft.

Dirk Van Onckelen,

voorzitter Seniorenforum Antwerpen

%d bloggers liken dit: