Stijging tbc-gevallen door asielinstroom

 

Het aantal gevallen van tuberculose in Vlaanderen is vorig jaar opnieuw gestegen als gevolg van de asielinstroom. Dat blijkt uit een antwoord dat Vlaams Belang-parlementslid Ortwin Depoortere ontving van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

Waar er in 2014 nog 419 tbc-gevallen werden geregistreerd waren er dat afgelopen jaar 441. In de eerste helft van 2017 stond de teller al op 226, wat opnieuw een stijging is ten opzichte van het jaar voordien. Opmerkelijk: de minister geeft zelf aan dat de stijging het gevolg is van de verhoogde instroom van asielzoekers.

Vooral Antwerpen en Oost-Vlaanderen getroffen

De minister bezorgde ook cijfers per provincie. Een belangrijke vaststelling is dat vooral de provincie Antwerpen getroffen wordt door tbc. In 2016 vond 37% van de in Vlaanderen vastgestelde tbc-besmettingen plaats in de provincie Antwerpen, 24% in Oost-Vlaanderen, 17% in West-Vlaanderen, 13% in Vlaams-Brabant en 9% in Limburg.  In de eerste helft van 2017 groeide het aandeel van Antwerpen zelfs aan tot 42%. 20% van de besmettingen vonden dit jaar tussen januari en juni plaats in Oost-Vlaanderen, 14% in Vlaams-Brabant en in Limburg en West-Vlaanderen telkens 12%. Allicht hebben de hoge percentages voor Antwerpen en Oost-Vlaanderen te maken met het grote aantal immigranten dat de provinciehoofdsteden Antwerpen en Gent te verwerken krijgen.

WHO-doelstelling wordt niet gehaald

Het belang van een goede tuberculosebestrijding en -behandeling mag niet worden onderschat. Zonder behandeling is het verloop van tuberculose ongunstig en zal de helft van de patiënten overlijden. België engageerde zich bij de Wereldgezondheidsorganisatie om deze dodelijke ziekte in ons land te elimineren tegen 2050. Ortwin Depoortere: “Volgens de WHO zou de incidentie van tuberculose in België jaarlijks moeten dalen met gemiddeld 12% om die doelstelling te halen. Ik merk echter dat er momenteel allesbehalve sprake is van een daling. Wel van een lichte stijging. De nationale gezondheidsraad weet het falen in 2016 nog aan een gebrek aan gecoördineerd beleid. In zijn laatste beleidsbrief kondigt de minister initiatieven aan die zouden moeten leiden tot een terugdringen van de incidentie. Het is maar de vraag of de uitroeiing van de tuberculose in ons land ooit gerealiseerd kan worden als de grenzen blijven openstaan.”

Bijlage: vraag Ortwin Depoortere, antwoord minister