Teken van leven Vll: vrijspraak!

Vlaamse vrienden, senioren in het bijzonder,

Allereerst onze dank voor uw nieuwjaarswensen; we hopen ze spoedig te kunnen bekrachtigen met een drankje.

Maar het nieuwe jaar verschilt nog niet veel van het oude: het Chinees virus trekt zich van kalenders niet veel aan, noch van seizoenen. Zowel op de heetste dagen van augustus als op de kilste dagen van januari worden we verplicht om ons te houden aan beperkingen en ons te onderwerpen aan controles.

Hoewel het met dat laatste nogal meevalt: de meerderheid van hen die terugkeerden vanuit een of ander vakantieoord – vooral zij die met de wagen op reis waren – werden amper opgevolgd, alle grootsprakerigheid van de overheid ten spijt.

Vlaanderen, we schreven het al vaker, is geen eiland en de twijfel aan de geloofwaardigheid van die overheid – zowel federaal als regionaal – wordt dagelijks aangewakkerd.

Maar ’t is in belgistan niet allemaal kommer en kwel: de rechtstaat staat nog overeind!

Zo mogen Luc Vermeulen en drie kameraden zich gaan verantwoorden voor het Mechels gerecht omdat ze enkele maanden geleden op de Markt van “Somerscity” een spandoek ontrolden met de tekst: “Stop islamisering”. Op 6 januari werd het proces uitgesteld tot 10 februari.

De aanleiding voor die actie was dat enige dagen eerder een aantal moslims, zich houdend aan de toen geldende beperkingen van afstand, het nodig vonden om het islamitisch vrijdaggebed via de luidsprekers van hun gsm te “delen” met ieder die in de buurt was, op diezelfde Mechelse markt. Uiteraard zorgden ze voor verspreiding van de beelden via sociale media, amper opgepikt door de poco-regimepers.

In tegenstelling tot het ongemoeid laten van de jonge, vrome moslims reageerde de “Reichtagbrand-minister van verblinding” in eigen persoon (uiteraard omringd door wat sjampetters) op de Voorpost-actie met eerst zeven uur eenzame opsluiting in een politiecel en nu een dagvaarding voor de Correctionele Rechtbank.

De aanklacht luidt: “Aanzetten tot haat en geweld”.

Laten we de feiten eens van naderbij bekijken. Wat deed de ‘crimineel’ Vermeulen en zijn bende nu juist? Ze ontrolden een spandoek. Daarop stond een tekst. Een tekst die niet verboden was, maar misschien vanaf 14 februari wel. Een tekst als een waarschuwing. “Stop!” Tweede woord: “Islamisering”.

Had daar gestaan “Racisme”, had daar gestaan “Discriminatie”, had daar gestaan “Nationalisme”, had daar gestaan “Zelfbestuur”: de ‘crimineel’ Vermeulen was ook ontvangen geworden door de Reichstagbrand-minister, maar dan op “koffie met een koekske” in een salon van ’t Stadhuis.

De misdaad van de ‘crimineel’ Vermeulen was dat hij voor een reëel gevaar waarschuwde! Ontoelaatbaar!

We weten dat de overheid weigert om wat ons eigen is, wat onze cultuur en beschaving tot de onze maakt, afdoende te verdedigen.

Belgistan is op dat gebied de braafste leerling van de EU-klas, een EU die zich zorgen maakt over de opmars van de “Japanse Duizendknoop”, een plant die de lokale flora bedreigt, maar tegelijk weigert de EU Europa te verdedigen tegen fortuin- en gelukzoekers die op illegale wijze willen binnekomen.

Een EU die geen graten ziet in de opmars van een politieke religie waarvan een aantal “uitverkorenen” tot vandaag bloedbaden aanrichten in Parijs, Zaventem, Londen, Nice, Berlijn, Madrid… maar die integendeel een begrip als “inclusie” promoot wat in de feiten niet veel anders als “onderwerping” betekent.

Het zal jullie, Vlaamse vrienden, niet verwonderen dat wij als Seniorenforum Antwerpen de actie van de ‘crimineel’ Vermeulen niet veroordelen, toen niet en nu niet.

Niet enkel omdat velen van ons Luc Vermeulen kennen als de verantwoordelijke, minzame man die hij als mens en als actieleider is, én omdat wij het recht op vrije meningsuiting – ook als het onze mening niet is – als onaantastbaar beschouwen mits geweldloos gebracht, wat hier het geval was.

Het is geen misdaad om geweldloos en zich houdend aan de fysieke afstand-regel een spandoek waarop “Stop Islamisering” staat te ontvouwen, en als het al een misdaad zou zijn, dan een persmisdrijf. In dat geval moeten de beschuldigden, de verdachten, zich onderwerpen aan het oordeel van een volksjury.

Laten wij, Vlaamse vrienden, die volksjury zijn.

Namens het volk vragen wij voor Luc Vermeulen en de anderen de vrijspraak!

Vrij-spraak: de vrijheid om te zeggen (en desgevallend te tonen) wat men denkt, wat men meent. Uiteraard binnen een kader, meer dan voldoende omschreven in het wetboek. Binnen dat kader horen traditie, cultuur en beschaving voorrang te krijgen op de waan van de dag. Edoch, jullie voorzitter had wat Sinterklaasliedjes op FB geïllustreerd met klassieke afbeeldingen en daarvoor werd hij 30 dagen verbannen. Die 30 dagen zijn nu om.

Ik wil hier die mensen danken die gedurende deze “verbanning” de “tekens” deelden op hun pagina, u mag dat gerust blijven doen! Samen tegen elke fatwa!

Gelijk nemen we onze voorzorgen en zullen we op alternatieve kanalen een platform over onze werking opstarten. We houden u op de hoogte.

Intussen: blijf gezond, en doe alles om gezond te blijven.

Namens het provinciaal bestuur Seniorenforum Antwerpen,

Dirk Van Onckelen, voorzitter.

Ps: “provinciaal bestuur” is een naamswijziging (in vervanging van “stuurgroep”) en bestaat uit dezelfde mensen: Mieke, Maria, Yvonne, Patt, Marianne, Kim, Lutgarde, Karin, Johan, Frank en Guido. Hilde blijft, als nationale voorzitter van Seniorenforum, ook betrokken.

%d bloggers liken dit: