Teken van leven XIX: IJzerwake

Vlaamse vrienden, senioren in het bijzonder,

“Ons zal antwoord op jou roepstem…”: niet het minste incident ontsierde de waardige betoging voorbije zondag te Mechelen – de regimepers had het over 500 betogers; wie erbij was kan getuigen dat het er minstens twee- of zelfs driemaal zoveel waren! jullie waren op het appél, jullie stonden er weer met velen en samen met alle anderen hebben we getoond wat ons eigen is: solidariteit en kameraadschap. Verdedigers van de vrijheid!

Intussen werken we verder ons zomerprogramma af: de Mosselen & Frieten (nu zaterdag te Grobbendonk) is volledig uitverkocht. Idem voor de busreis Damme/Brugge.

Er zijn nog wel plaatsen vrij voor:

S E N I O R E N C A N T U S !

op VRIJDAG 25 JUNI. Opgelet: we beginnen eraan om 16.00 uur in de tuin van ‘Huize Machteld’, Giliam 8, Grobbendonk.

“De boeien los, de banden breekt!”. Dirigente: Hilde Wagemans!

Inschrijven verplicht.

Bijdrage: 5 euro.

Inschrijven tot 20 juni kan via vsf.kempen.grobbendonk@telenet.be of 0486 438 001 en via seniorenforum.antwerpen@vlaamsbelang.org  of 0495 827 607.

V L A A M S E    E L F D A A G S E  –  B R A A D F E E S T !

VRIJDAG 2 JULI vanaf 17.00 uur organiseert VSF Kempen – Grobbendonk i s m regio Antwerpen een “BRAADFEEST” in het kader van de Vlaamse Elfdaagse.

Bij een lekker stukje vlees en een fris pintje kan u in de tuin van “Huize Machteld” te Grobbendonk luisteren naar een strijdrede van schrijver dezes.

Gelukkig is er dus dat pintje, dat vlees: tenminste één reden om snel in te schrijven aan de prijs van 13 euro voor 26 juni via vsf.kempen.grobbendonk@telenet.be of 0486 438 001 en via seniorenforum.antwerpen@vlaamsbelang.org  of 0495 827 607.

A U T O D E L E N !

Mogen we nogmaals vragen dat zij die bereid zijn om anderen een lift naar Grobbendonk te geven dit even melden, met vermelding van plaats van vertrek en hoeveel plaatsen men kan aanbieden voor welke activiteit. Zij die vervoer zoeken doen hetzelfde, bij voorkeur alles per mail. En wij proberen te “verbinden”.

En aan perron A2 aan de Rooseveltplaats vertrekt elk uur (bv 12.35) een snelbus (427) via Deurne, Borsbeek, Wommelgem enz naar Grobbendonk (Dorp). Reistijd: 50 minuten. De laatste rechtstreekse verbinding (427) vanuit Grobbendonk vertrekt om 19.40 uur, maar met wat puzzelen kan je tot 21.40 vertrekken met lijn 420. 

F A M I L I A L E    F I E T S T O C H T  !

Schoten – Brasschaat – Schoten

ZATERDAG 10 JULI met vertrek om 14.00 uur, voorplein Kasteel van Schoten, Gemeentepark, SCHOTEN hebt u de keuze tussen 2 afstanden: een familiale 26 km of een sportieve 42 km. Versier gerust uw fiets met een leeuwenvlag, leeuwenwimpel, zwart-gele linten of wat u ook maar kan bedenken.

Bijdrage: 5 euro p p ( -16 jaar: gratis) Inschrijven tot 7 juli.

Ons adres: seniorenforum.antwerpen@vlaamsbelang.org of 0495 827 607

B U S U I T S T A P    Z I C H E M – A V E R B O D E

ZONDAG 8 AUGUSTUS gaan we op bezoek bij Ernest Claes en het land van “De Witte”.

Inbegrepen in uw bijdrage van 35 euro p p:

vervoer – ontvangst met koffie – o l v lokale gids(en) bezoeken we Zichem en Huize Ernest Claes – middagmaal met keuzemenu* – bezoek abdij Averbode

U kan nu al uw plaats reserveren op onze bus welke u ophaalt om 08.00 u te Schoten (Carrefour), 08.20 u Antwerp Epo of 08.40 u P+R Grobbendonk.

Inschrijven voor 2 augustus via seniorenforum.antwerpen@vlaamsbelang.org of 0495 827 607, en bevestigen deelname door betaling van 35 euro p p

op rekeningnummer: BE42 3631 7263 2354 m v v namen deelnemers en menukeuze 1 of 2

* soep – stoofvlees & frieten (1) of koude schotel & frieten(2) – ijsje

B E Z O E K   S C H O O N S E L H O F

VRIJDAG 20 AUGUSTUS verzamelen we om 14.00 uur aan de ingang ( Krijgsbaan/St. Bernardsesteenweg, Wilrijk) voor een wandeling op deze indrukwekkende dodenakker.

Hiermee sluiten we ons drieluik rond het Aktivisme gepast af.

Bijdrage 5 euro p p ter plaatse. Inschrijven tot 18 augustus. vsf.kempen.grobbendonk@telenet.be of 0486 438 001 en via seniorenforum.antwerpen@vlaamsbelang.org  of 0495 827 607.

Vlaamse vrienden, senioren in het bijzonder,

we verwelkomen de mededeling dat de IJZERWAKE op ZONDAG 29 AUGUSTUS fysiek zal doorgaan!

De jongste jaren (laten we 2020 buiten beschouwing) is de IJZERWAKE uitgegroeid tot de grootste Vlaamsnationale manifestatie én tot een vriendentreffen. Mensen die je in een jaar niet meer hebt gezien kom je hier tegen en.. “je kan er boeken kopen die… je hier zo zelden vindt”.

ZONDAG 29 AUGUSTUS zal er rap zijn, en dus moeten we er direct flink tegenaan. Hou alvast zelf die zondag vrij, maak vrienden en kennissen warm om erbij te zijn.

Busregelingen en dergelijke gaan we tijdig met u delen, maar niets belet u om onderling al afspraken te maken!

ZONDAG 29 AUGUSTUS moeten wij, Vlaamsnationalisten, aan zij die ons de mond willen snoeren tonen dat we er “met nooit gebroken moed” staan!

Dirk Van Onckelen, voorzitter Seniorenforum Antwerpen.

%d bloggers liken dit: