Terugdraaiende elektriciteitsmeter afgeschoten (Kurt Ravyts, federaal volksvertegenwoordiger)

  1. Vandaag (gisteren) is bekend geraakt dat het Grondwettelijk Hof de terugdraaiende elektriciteitsmeter heeft afgeschoten. Dat betekent dat ongeveer 580.000 Belgen geen winst meer zullen hebben door de elektriciteit die ze in het net stoppen, ook al was dat toen beloofd.

De federale en Vlaamse overheid zijn daarom hun geloofwaardigheid kwijt. Het is niet meer of niet minder dan contractbreuk, met 580.000 gedupeerden.

De terugdraaiende teller mag daarom niet vervangen worden door een slimme meter!

Nodig je vrienden met zonnepanelen a.u.b. uit om lid te worden van deze groep om te laten zien hoe sterk we zijn!

https://www.facebook.com/groups/332947704320772

2. Het Grondwettelijk Hof vernietigde gisteren het recht voor eigenaren van zonnepanelen in Vlaanderen om 15 jaar het voordeel van de terugdraaiende teller te behouden. Het Hof spreekt van schending van de bevoegdheidsverdeling. De Vlaamse regering had voor eigenaren van zonnepanelen die hun zonnepanelen voor 1 januari 2021 lieten installeren via een wijzigingsdecreet immers de mogelijkheid gecreëerd om nog 15 jaar lang gebruik te maken van het compensatiemechanisme en het prosumententarief.

De CREG was één van de verzoekende partijen (verzoekschrift 4 december 2019) en voerde aan dat artikel 42 van het bestreden decreet (eerste middel) en, in ondergeschikte orde, artikel 31 van het bestreden decreet (tweede middel) aan de regeling inzake de federale bijdrage/federale bevoegdheid transmissietarief raken, zonder dat voorafgaand overleg heeft plaatsgevonden tussen de Vlaamse en de federale overheid.

Bij verzoekschrift dat aan het Grondwettelijk Hof is toegezonden op 5 december 2019 had ook de Federale Ministerraadberoep een beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 42 van hetzelfde decreet. De Ministerraad voerde aan dat artikel 42 van het bestreden decreet die bepalingen van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en het evenredigheidsbeginsel schond, dit doordat het een bestaand compensatiemechanisme als overgangsmaatregel behield. Die overgangsmaatregel verleende de prosumenten een vrijstelling van de transmissietarieven, doordat deze die tarieven op hun netto-elektriciteitsafname bepaalde, terwijl het bepalen van de transmissietarieven en het algemene prijsbeleid tot de federale bevoegdheid behoren. Op die wijze verleende de maatregel ook een vrijstelling van de federale bijdrage en van de BTW, terwijl het bepalen van de belastbare grondslag, de aanslagvoet en de vrijstelling van die belastingen eveneens tot de federale bevoegdheid behoort.

Ik heb alhoewel het dossier voor 90 % zich op Vlaams niveau bevindt ook een mondelinge vraag aan Tine Van der Straeten ingediend. Welke is haar reactie op dit onverkwikkelijk arrest dat tienduizenden Vlamingen raakt die in 2020 vlug zonnepanelen lieten installeren ?

https://www.vreg.be/nl/prosumententarief-2021
%d bloggers liken dit: