Vlaams Belang roept op tot Vlaamse frontvorming aan de vooravond van de Vlaamse Feestdag

Deze zondag verzamelden de parlementaire fracties van het Vlaams Belang aan het iconische Groeningemonument in Kortrijk. Aan de vooravond van de Vlaamse Feestdag op 11 juli weerklonk bij Kamerfractieleider Barbara Pas en Kamerlid Wouter Vermeersch een duidelijke oproep tot Vlaamse frontvorming. “De Vlaming heeft massaal gekozen voor een Vlaams en rechts beleid en hoort dit dan ook te krijgen”, aldus ook Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. “Hoog tijd om ons te gedragen naar de meerderheid die we zijn en het heft in eigen handen te nemen.”

Tijdens een korte manifestatie aan het monument ter herdenking van de Guldensporenslag in Kortrijk zette het Vlaams Belang de puntjes op de spreekwoordelijke i inzake de oorverdovende stem van de Vlaming die afgelopen maand weerklonk, maar alweer genegeerd werd. “Het Vlaams Belang reikt de hand naar eenieder die wél de stem van de Vlaming wenst te vertegenwoordigen. Met een Vlaams front laten we alle politieke spelletjes achterwege en zetten we onze mensen op de eerste plaats”, stelt Van Grieken.

“De regering van de Nieuwe-Vooruit-Alliantie dreigt een pure besparingsregering te worden”

Fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas nam het woord tijdens de manifestatie. In eerste instantie herhaalde zij de eis voor een betaalde Vlaamse Feestdag, een belofte die bovendien in het vorige regeerakkoord stond, maar dode letter bleef. “U hoort toespraken van de zoetwaterflaminganten van de N-VA die voor één dag nationaal feestdagje spelen. Een verplichte oefening, en daarna kunnen ze weer overgaan tot de orde van de dag, en voor de N-VA betekent dit alles wat Vlaams of communautair is kunstmatig van de politieke agenda weghouden”, stelde Pas.

Volgens de Kamerfractieleider zal ook de komende federale regering weinig zoden aan de dijk zetten. “De regering van de Nieuwe-Vooruit-Alliantie dreigt een pure besparingsregering te worden, en de communautaire verzuchtingen, waar de Vlamingen een maand geleden massaal voor hebben gestemd, dreigen andermaal in de vuilbak te belanden”, concludeerde Pas die daarmee verwijst naar de historisch hoge score van de V-partijen. “Alleen een volledige Vlaamse onafhankelijkheid – u weet wel, punt één van de N-VA-statuten – kan een uitkomst bieden voor het gerechtvaardigde vrijheidsstreven van het Vlaamse volk. Dat is waar Vlaanderen voor heeft gekozen, en dat is het minste dat Vlaanderen verdient!”

“Laat ons zoveel mogelijk bevoegdheden, en wat ons betreft álle bevoegdheden, naar Vlaanderen halen”

Kamerlid en fractievoorzitter in de Kortrijkse gemeenteraad Wouter Vermeersch hekelde de manier waarop Bart De Wever de Vlaming een rad voor de ogen gedraaid heeft. “Laat ons Vlamingen eindelijk de handen in elkaar slaan en zoveel mogelijk bevoegdheden, en wat ons betreft álle bevoegdheden, naar Vlaanderen halen”, aldus het Kortrijks Kamerlid. “Ik vraag u hier aan de voet van óns Groeningemonument om met hernieuwde moed, met overtuigingskracht en eendrachtigheid verder samen te vechten tot we uiteindelijk de droom van vele generaties Vlaamse idealisten waar kunnen maken. Wij strijden samen, wij bouwen samen aan een eigen Vlaamse staat waar we opnieuw baas worden over onze eigen centen en onze eigen toekomst.”