Vlaamse feestdag in Leuven

De Vlaamse Kring Regio Leuven viert al jaren op authentieke wijze de Vlaamse feestdag in Leuven, vaak in samenwerking met een partner zoals SF Groot-Leuven nu, met op het programma minstens een gastspreker, samenzang en een eetfestijn (ditmaal met broodjes). Een 30-tal ingeschreven kwamen geboeid luisteren naar gewezen VVB-voorzitter Bart De Valck, die enthousiast de politieke stand van zaken omschreef in het licht van de voorbije nationale en Vlaamse verkiezingen, en in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen die nog op til zijn. Meesterlijk schetste hij de impasse van all-round formateur Bart De Wever die opnieuw kiest voor Belgi(ci)stische politieke samenwerkingspartners, die vooral niets zullen bijbrengen tot het realiseren van zijn confederalistisch heilmodel. Maar veel lokale politieke fracties komen intussen zelfstandig op onder nieuw namen, teneinde zich los te wrikken van het verstikkende gezag van de Brusselse partijhoofdkwartieren. Dit koestert de hoop dat sommigen onder hen na de komende stembusslag voor nieuwe, verfrissende allianties zullen kiezen die perspectieven bieden, zonder de dwingelandij van sanitaire cordons.

Na de bevlogen toespraak en de samenzang – 10 oer-Vlaamse strijdliederen, eindigend met onze hymne ‘De Vlaamse Leeuw’ – werd nog lang nagekaart en genetwerkt onder de aanwezigen bij een heerlijke aperitief met broodjeslunch. Graag zien wij elkaar volgend jaar weer.