Vlaams volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin: “Distributienet is van strategisch belang en moet in handen van de overheid en de Vlamingen blijven.”

Het Vlaams Belang heeft de voorbije weken zijn lokale mandatarissen expliciet opgeroepen om zich in de gemeenteraad te verzetten tegen de deal tussen Eandis en het Chinese staatsbedrijf State Grid.

eandisVandaag komen de Vlaamse centrumsteden samen over het dossier. Het Vlaams Belang roept ook deze besturen op om als belangrijke aandeelhouders dit akkoord alsnog af te wijzen. Vlaams Belang-energiespecialist Stefaan Sintobin: “Het Vlaams Belang heeft in het Vlaams Parlement het nieuwe decreet op de intergemeentelijke samenwerking – dat het aantrekken van een grote private aandeelhouder terug mogelijk maakte – niet goedgekeurd. Het decreet was immers op maat van de overeenkomst met State Grid geschreven en gaf aan Eandis eigenlijk zelfs het signaal dat er geen andere mogelijkheid was dan privaat risicokapitaal te gaan zoeken.”

Via een aantal procedures in de overeenkomst met State Grid is het duidelijk dat de Chinese minderheidsaandeelhouder in werkelijkheid bijzonder zwaar zal wegen op het businessplan, het financieringsbeleid en de investeringsplannen van Eandis.

Stefaan Sintobin: “Het publieke distributienet in Vlaanderen is van strategisch belang en moet daarom immers in handen van de overheid en de burgers blijven. De Vlaamse Regering pleegt in dit dossier schuldig verzuim door aan de kant te blijven staan en de noodzakelijke kapitaalsverhoging en versterking van het eigen vermogen in Eandis zomaar naar de gemeenten door te schuiven.” Veel van de onafwendbare investeringen in het distributienet hebben trouwens onlosmakelijk te maken met het energiebeleid van de Vlaamse Regering die meer wil inzetten op onder meer decentrale productie. Sintobin: “Tegelijkertijd is het dramatisch dat de Vlaamse steden en gemeenten via deze operatie eigenlijk impliciet aangeven dat zij niet in staat zijn de uitdagingen van het toekomstig energiebeleid financieel en inhoudelijk te dragen. Er vloeien al heel wat winsten uit de energiesector naar Frankrijk, nu gaan we dividenden van de grootste Vlaamse energiedistributeur naar China exporteren.”

Het Vlaams Belang zal in het Vlaams Parlement elk decretaal initiatief dat voor een maximale verankering gaat uitdrukkelijk steunen. Vlaams Volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin zal bij de eerste samenkomst van de commissie Energie Vlaams Energieminister Tommelein kritisch ondervragen over dit zoveelste dossier waar de Vlaamse Regering niet thuis geeft.