VLD’er wil strengere beteugeling van ‘islamofobie’

In dit land is blasfemie of godslastering al lang niet meer strafbaar. In de 19de eeuw werden nog enkele processen gevoerd rond dat thema, maar reeds in 1863 oordeelde het Hof van Cassatie dat de rechtsgrond daarvoor niet meer bestond.

Maar in dit land kan er altijd muilkorfwetje bij. De persoon die pijnlijke waarheden durft bloot te leggen waarop ze geen afdoend antwoord kunnen bieden, moet dan maar vervolgd worden.

De Franse zanger Guy Béart zong het decennia geleden:

“Le premier qui dit la vérité
Il doit être exécuté ».

Alles wordt uit de kast gehaald om dissidente stemmen het zwijgen op te leggen.  Zo wil de nieuwe minister van Justitie van de losersliga, Vincent Van Quickenborne (achtereenvolgens VU-ID21, Spirit en Open VLD), blasfemie terug beteugelen. Let op, niet voor alle vormen. Kritiek op de paus, de rabbijn of de dominee zal nog wel kunnen. Maar wie de spot drijft met de ‘profeet’, of de moordpartijen van de moslims aanklaagt, heeft prijs. Hun misdaden aanklagen is vorm van stigmatisering, aldus de excellentie.

Daarvoor wil hij het assisenhof, dat momenteel (weinig of geen)  persmisdrijven vervolgt, vervangen door de correctionele rechtbank. Assisenzaken zijn te kostelijk en te omslachtig, waardoor er zeer weinige zaken behandel worden, zegt de gewezen Amadees.

De Franc-maçons, talrijk aanwezig in het blauwe clubje, die dagelijks tien katholieken tussen hun boterham zouden leggen, willen kritiek op meest moorddadige ideologie wereldwijd, strafbaar maken.

Il faut le faire !

In recente jaren was vooral de islam aanleiding voor publiek debat over de vrijheid van meningsuiting.  Alles begon in 2005 toen een Deense krant uitpakte cartoons met afbeeldingen van Mohammed. Drie weken later verzochten elf ambassadeurs van islamlanden om ingrijpen van de overheid; de Deense premier weigerde.

Heel recent – op het ogenblik dat de slachtpartijen van 2015 herdacht werden – konden we nog een zien hoe vredelievend de islam wel is. Opnieuw onthoofdingen en slachtpartijen in Parijs, Nice en Wenen.

Toch houdt Van Quickenborne zich vooral bezig met een spokenjacht op lieden die zich ongerust over maken over die gang van zaken en dat ook uiten.

De islamofoben, wij dus. 

Onze rijke Vlaamse woordenschat heeft daar een antwoord op: ‘ge kunt de pot op, Van Quickenborne’

RVW

%d bloggers liken dit: