VRT moet volledig transparant zijn over lonen van schermgezichten

Het Vlaams Belang wil van de VRT volledige openheid over de verloning van haar schermgezichten. “Als openbare omroep, die haar inkomsten grotendeels uit gemeenschapsgeld haalt, heeft de VRT de plicht om de belastingbetaler transparantie over haar werking te geven”, zegt Vlaams Parlementslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang). “Vandaag is die er niet, wat indruist tegen de openbaarheid van bestuur.”

Uit het laatste jaarverslag van de VRT bleek eerder dat de openbare omroep met negentien schermgezichten of radiostemmen een exclusiviteitscontract heeft. Twee daarvan verdienen minder dan 100.000 euro per jaar. Elf verdienen tussen 101.000 en 300.000 euro. En bij zes medewerkers gaat het om bedragen van meer dan 300.000 euro per jaar. Zo zou, volgens informatie die Het Laatste Nieuws naar buiten bracht, Tom Waes 700.000 euro bruto verdienen, Jeroen Meus, Ben Crabbé en Philippe Geubels minstens 500.000 euro bruto, en Niels Destadsbader 400.000 euro bruto. De verloning zou gebeuren aan de hand van exclusiviteitscontracten, volumedeals en consultancy-opdrachten.

“DE VRT IS NIET GEBAAT BIJ HET IN STAND HOUDEN VAN GEHEIMZINNIGHEID”

Dat de VRT de cijfers publiek maakt, is een gevolg van de beheersovereenkomst die haar verplicht om transparantie te verschaffen over de jaarlijkse vergoeding van schermgezichten en radiostemmen waarmee men een exclusiviteitscontract afsluit. “De VRT deed van begin af aan echter bijzonder moeilijk over het vrijgeven van cijfers, en bedong dat ze die transparantie niet moest bieden op individuele basis”, aldus Slootmans, die opmerkt dat de openbare omroep overigens ook weigert, maar dan onder het mom geen ‘bedrijfsgevoelige informatie’ vrij te willen geven, informatie over voornoemde verloningen mee te delen op vragen van leden van de raad van bestuur van de VRT en van Vlaamse parlementsleden. “Hierdoor blijft er een dik mistgordijn hangen rond de toplonen. Nochtans is de openbare omroep niet gebaat bij het in stand houden van die onduidelijkheid, want ze voedt alleen maar het wantrouwen.”

“De belastingbetaler heeft niet alleen het recht om te weten hoe z’n zuurverdiende centen worden besteed, de houding die de VRT aanneemt staat bovendien in schril contrast tot onze buurlanden zoals Nederland en het Verenigd Koninkrijk waar dergelijke transparantie bij wet werd opgelegd aan de publieke omroep”, besluit Slootmans. “Het Vlaams Belang wil daarom een transparantieregister waarin de publieke omroep niet alleen de kosten van elk tv- en radioprogramma oplijst, maar ook alle cijfers vrijgeeft die betrekking hebben op de verloning van de zogenaamde ‘schermgezichten’ en dit niet alleen op basis van de contracten maar ook van onder meer volumedeals en consultancy-opdrachten.”