“Betaal pensioenverhoging met immigratiefactuur”

“Met de immigratiefactuur van 1 jaar kunnen we de pensioenen met 286 euro per maand doen stijgen.” Dat zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in een reactie op de felle tegenwind op het voorstel om de pensioenen voor mensen met een volledige loopbaan te doen stijgen tot 1.500 euro.

Het voorstel om mensen met een volledige loopbaan een minimumpensioen te garanderen van 1.500 euro doet de wenkbrauwen in de liberale kringen van N-VA en VLD fronsen. “Onbetaalbaar”, klinkt het in koor. Zolang een aantal heilige huisjes overeind blijven, klopt die conclusie ook. Tijd dus om ze te slopen, vindt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. Eén daarvan is de oplopende immigratiefactuur. “Een uiterst conservatieve schatting op basis van de begrotingscijfers leert ons dat de immigratiekost jaarlijks zo’n 7,2 miljard euro bedraagt. Met dat geld zouden we de pensioenen jaarlijks kunnen doen stijgen met 3.428 euro of 286 euro per maand”, aldus Van Grieken.
De Vlaams Belang-voorzitter wijst erop dat het geweer dringend van schouder dient veranderd te worden, willen we de toenemende verpaupering bij onze senioren tegengaan. “De ouderenarmoede in dit land neemt schrikbarende proporties aan. 1 op 5 gepensioneerden leeft in armoede. De pensioenkloof met onze buurlanden loopt op tot 40 procent. Ten opzichte van Nederland is het verschil nóg groter. Gepensioneerden krijgen daar na een volledige carrière zo’n 1.900 euro. Bij ons is dat amper 1.200. Hierdoor worden basisbehoeften zoals verwarming, huisarts of tandarts onbetaalbaar.”
Van Grieken past echter voor het socialistische recept van het bijmaken van schulden en het doorschuiven van de lasten naar de volgende generatie. Daarom pleit hij voor de afbouw van de oplopende immigratiekosten om de pensioenkosten te dekken. Hij denkt daarbij aan de asielopvang die ons op een jaar tijd 1,5 miljard euro kostte, de sociale woningen voor niet Belgen (375 miljoen), de leeflonen voor vreemdelingen (243 miljoen) of de overheidslonen voor imams (3,3 miljoen euro).
Van Grieken: “Onder deze regering ligt het pensioen 700 euro lager dan in onze buurlanden, is het aantal mensen dat de ziekenhuisfactuur niet meer kan betalen met de helft toegenomen en is de rusthuisfactuur met een derde gestegen. Voor hen zie ik geen menselijke ketting in het Maximiliaanpark, enkel schouderophalende politici. Wordt het geen tijd om prioriteiten te stellen en eerst minimale welvaart te voorzien voor de mensen die jarenlang hebben bijgedragen voor we verder het OCMW van de wereld spelen?”
Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

%d bloggers liken dit: