Cyriel Madsen, overleden ten gevolge van COVID-19 op 4 april 2020

Als u later aan uw kleinkinderen zult vertellen over het jaar 2020, het jaar waarin een virus de wereld in z’n greep hield en duizenden doden maakte, spreek dan ook even over Cyriel Madsen, vader en echtgenoot en vriend van velen.

Er zal geen straat naar hem vernoemd worden, noch een standbeeld opgericht, al verdiende hij beiden. Hij zou dat ook niet willen want Cyriel cijferde zichzelf altijd weg, trad nooit op het voorplan, “voerde geen statie, geen hoge waan” naar het woord van die andere Cyriel, priester/dichter Anton Van Wilderode, bij leven zijnde Cyriel Coupé.

Cyriel was de militant die met raad en daad alles overhad voor de gemeenschappen waarin hij zich zo thuis voelde: Vlaanderen en in het bijzonder de vrijwilligers van de Van Maerlantstraat én het Seniorenforum Antwerpen.

Daar kon je hem aantreffen, samen met zijn Maria, op de wekelijkse kaartnamiddagen op donderdag, bij de maandelijkse vrijdagse etentjes die hij nooit oversloeg en waar hij en Maria altijd de handen uit de mouwen staken, en op alle, werkelijk alle activiteiten van het Seniorenforum. Hij was de trouwste onder de getrouwen, vanaf het prille begin tot z’n voortijdig einde.

Het was tijdens een groepsreis van Hilde Delobel naar Catalonië in september 2018 dat Cyriel me aansprak met de vraag of ik niet mee de kar van het Seniorenforum in Antwerpen wilde trekken. De fakkel van Hilde Delobel overnemen, de fakkel die Cyriel afwees met de opmerking “Het is juist de jongste die de kar moet trekken, wij zullen wel duwen.”

Dat duwen deed hij: zo was hij nog volop bezig met de organisatie van een bezoek aan het Havenhuis… Toen we tijdens het etentje in februari aankondigden dat Cyriel dat bezoek organiseerde waren diezelfde middag al zestien van de twintig plaatsen ingevuld! Het heeft niet mogen zijn…

Cyriel was 200 % Vlaams Belang. Het deed hem, als ieder van ons, echt deugd dat we in mei 2019 de winnaar van de verkiezingen waren. Het gaf verse brandstof aan onze werking maar ook het aantreden van een jonge generatie in onze partij had zijn onvoorwaardelijke steun. Maar nooit gaf hij de kameraadschap op met hen die onze partij in haar donkerste jaren overeind hielden. Een houding die als het ware als zijn testament, ook de onze zal zijn.

Maria, familie, vele goede vrienden van Cyriel (hij had er geen andere!)), in dit droevig uur rest me enkel nog namens Seniorenforum Antwerpen mijn christelijke deelneming in uw rouw aan te bieden.

Koester de talrijke mooie herinneringen: Cyriel leefde voluit, leerde ons hoe te leven! 

“Als gij morgen valt en ik blijf alleen, kameraad ‘k blijf trouw en ik vecht voor twee”.

We zijn dat aan Cyriel verschuldigd, we houden de fakkel brandend!

Namens de stuurgroep van Seniorenforum Antwerpen,

Dirk Van Onckelen, voorzitter

De uitvaartplechtigheid zal, gezien de beperkende maatregelen, plaatsvinden in familiekring. 

We plannen, als COVID 19 nog slechts een herinnering zal zijn, een bijeenkomst om op onze beurt afscheid te nemen van Cyriel.

U kan uw rouwbetuiging zenden aan Maria Madsen – Hulstaert

                                                            Reinaertlaan 14 BC2

                                                            2050 Antwerpen

of aan mark.madsen@telenet.be

of ook aan seniorenforumantwerpen@telenet.be

%d bloggers liken dit: