De ultieme tocht van Guy Eggermont

Onder massale belangstelling werd  Guy Eggermont (1 maart 1954 – 2 augustus 2017), nationaal voorzitter van het Vlaams Belang-Seniorenforum, deze ochtend naar zij ultieme rustplaats vergezeld.Vele honderden – uit alle hoeken van Vlaanderen – hadden de verplaatsing naar Wilrijk gemaakt, om Guy een laatste groet te brengen. De centraal gelegen Sint-Bavokerk kon de toeloop amper verwerken, wat nogmaals bewijst hoe geliefd Guy wel was bij de radicale Vlaamse aanhang.  Het werd een mooie, serene en sobere uitvaartdienst, zoals Guy het waarschijnlijk zou gewild hebben.

De kinderen van Guy,  en broer Jef, brachten enkele korte teksten die hem tekenden.  Marjan Van den Eynde, vriendin en compagnon de route, ging dieper in op de figuur van Guy Eggermont, en  onze nationale partijvoorzitter, Tom Van Grieken, beklemtoonde nog maar eens wat mensen zoals Guy voor een partij of een beweging betekenen. Zijn onbaatzuchtige inzet – niets was te veel gevraagd – mag als voorbeeld gelden voor onze geëngageerde Vlaamse jongeren.  Laat ons Guy indachtig, blijven strijden voor een onafhankelijk Vlaanderen. Hij had het nog zo graag verwezenlijkt gezien, zo besloot Tom Van Grieken.

De  dienst werd afgesloten met O.L.V. Vlaanderen en de Vlaamse Leeuw.

Aan het graf werd besloten met het ‘Gebed voor het Vaderland’, Heer laat het Prinsenvolk………

Rust in eeuwige vrede, kameraad Guy.

SONY DSC

%d bloggers liken dit: