Gevangenissen minder bevolkt ?

Voor het eerst sinds lang zouden er minder delinquenten in onze gevangenissen zitten.  Of dat klopt valt nog af te wachten. Indien dat werkelijk zo is, dan dat zal dan niet aan minder criminaliteit liggen, wel aan zachte maatregelen .  Eerst er vooral werden de geïnterneerden (ontoerekeningsvatbare criminelen) sinds kort in gespecialiseerde (gesloten) psychiatrische instellingen opgenomen.  Deze worden niet meer meegerekend.  Dan zijn er de criteria voor vervoegde vrijlating, die  voortdurend aangepast of gewijzigd worden. Dat gebeurt via omzendbrieven van de minister van Justitie. Het kan dus zijn dat hetgeen hier na volgt,  al werd aangepast.

In dit land moet men al heel wat mispeuteren om in de gevangenis te belanden.  Voor sommige magistraten is angst en stress voor een gevangenisstraf  al het begin van een straf!  Tja!

Wanneer een beschuldigde vrij voor de strafrechtbank verschijnt en de uitgesproken gevangenisstraf oploopt tot drie jaar, komt hij in principe in aanmerking voor een enkelband.  Essentieel is da de veroordeelde zich aanbiedt in de gevangenis binnen de vijf dagen nadat hij het gevangenisbriefje ontvangt. Kafkaiaans is dat het gevangenisbriefje steeds dient te worden afgewacht.  Een veroordeelde kan zich niet spontaan aanbieden in de gevangenis voor strafuitvoering. Hij zal niet binnen mogen.  Als die veroordeelde elektronisch toezicht aanvraagt, wordt de strafuitvoering onderbroken en dient de veroordeelde te wachten (doorgaans enkele maanden) totdat hij wordt uitgenodigd zijn enkelband aan te doen.  Wanneer ze een slecht advies verwachten, verdwijnen ze vaak in de natuur.

Om goed te staan bij Europa, dat dit land voortdurend op de vingers tikt voor overbevolking in de gevangenissen,  worden de uitvoeringen van gevangenisstraffen drastisch ingekort:

-Straffen tussen 6 maanden en ten hoogste 7 maanden: vrij na één maand

-Straffen van meer dan 7 maanden en ten hoogste 1 jaar: vrij na 2 maanden

-Straffen van meer dan 1 jaar en ten hoogste 2 jaar: vrij na 4 maanden

-Straffen van meer dan 2 jaar en ten hoogste 3 jaar: vrij na 8 maanden

Maar het is niet uitzonderlijk dat straffen tot drie jaar helemaal niet worden uitgevoerd.

Het zou bovendien goed om weten zijn hoeveel delinquenten hun gevangenisstraf ontlopen omdat ze op de vlucht zijn, of zich op een of andere manier onttrekken aan de opgelegde straf.  Dan kunnen we pas van cijfers spreken

RVW

 

 

%d bloggers liken dit: