In De Tijd: “Voor Kris Peeters (CD&V), die zich graag opwerpt als de verdediger van de consument, is het vervelend”.

Uit  De Tijd

De federale ombudsdienst voor Energie sleept zes energieleveranciers voor de rechtbank, omdat ze jaarlijkse forfaitaire vergoedingen doorrekenen als klanten van energieleverancier veranderen.

Die doorrekening was doorgepraat met minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V), maar volgens de ombudsman druist die in tegen de wet. De ombudsman, Eric Houtman, start een collectieve rechtsvordering, zo maakte hij bekend op Radio 2.

Veel leveranciers rekenen voor een energiecontract een jaarlijkse vergoeding aan: administratieve kosten voor het opmaken van facturen, het organiseren van de klantendienst, enz.

Dergelijke vergoedingen werden vroeger ook al toegepast, onder de vorm van verbrekingsvergoedingen. In 2012 werden zulke praktijken wettelijk verboden, maar door een consumentenakkoord met Peeters zijn ze weer mogelijk. ‘Afspraken die ingaan tegen de wet kunnen niet’, aldus Houtman.

‘Niet in strijd’

Voor Peeters, die zich graag opwerpt als de verdediger van de consument, is het vervelend. In een reactie laat hij weten dat de forfaitaire vaste vergoeding volgens een juridische analyse van de FOD Economie geen verbrekingsvergoeding is en dat er dus niets gebeurt in strijd met de wet, zoals de ombudsman beweert.

Volgens Kris Peeters is de forfaitaire vaste vergoeding volgens een juridische analyse van de FOD Economie geen verbrekingsvergoeding en gebeurt er dus niets in strijd met de wet.

‘De ombudsman werkt onafhankelijk en is uiteraard vrij om een zaak op te starten als hij dat nodig acht’, voegt Peeters er nog aan toe in een mededeling.

Doorgaans worden zulke kosten verrekend volgens het aantal dagen dat iemand klant is. Maar sommige leveranciers rekenen de vergoeding voor een volledig jaar aan, ook als de klant in de loop van het jaar van leverancier verandert. Het is tegen die laatste praktijk dat de ombudsdienst naar de rechter stapt.

Overleg

Zes bedrijven rekenen die jaarkosten door, ook al verandert de klant van leverancier: Essent, EDF Luminus, Mega, Octa Plus, Energy People en Zeno. De ombudsdienst is naar de Brusselse rechtbank van koophandel gestapt en vraagt dat de zes overleg opstarten over een collectieve minnelijke schikking.

EDF Luminus, een van de zes vernoemde bedrijven, stelt dat de jaarlijkse forfaitaire vergoeding wel degelijk wettig is. De leverancier verwijst daarvoor naar uitlatingen van zowel de federale energieregulator CREG als minister van Consumentenzaken Kris Peeters en naar het consumentenakkoord zelf.

%d bloggers liken dit: