Inbreuken wet Major in Brusselse Haven

Inbreuken wet Major in Brusselse Haven : Vlaams Belang in de bres voor havenarbeiders

Aantal erkende havenarbeiders Brussel bedroevend laag

In de haven van Brussel gebeuren er slag om slinger inbreuken tegen de wet Major, die bedrijven verplicht om te werken met erkende havenarbeiders.  In tegenstelling tot de andere havens van ons land, mag de wet Major in de haven van Brussel blijkbaar met enige flexibiliteit worden toegepast. In andere havens in dit land moet men per opdracht een ploeg erkende havenarbeiders inhuren, maar in de kleinere Brusselse haven bestaat dat ploegenstelsel niet en kan een bedrijf zelf kiezen hoeveel arbeiders het ergens voor nodig heeft. En dat werkt nu blijkbaar misbruik in de hand, want “één erkende arbeider wordt al gauw géén erkende arbeider”, aldus een woordvoerder van CEMPO, de werkgeversorganisatie in de Haven van Brussel.

Volgens CEMPO zijn zowel de havenarbeiders als de bedrijven die de wet volgen het slachtoffer van de overtredingen van de Wet Major. Er ontstaat concurrentievervalsing als bedrijven die hetzelfde werk laten uitvoeren verschillende tarieven kunnen hanteren door gebruik te maken van goedkopere werkkrachten; én er zijn ook de havenarbeiders die geen werk hebben en moeten gaan stempelen.

Daarom interpelleerde Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens vandaag in het Brussels Parlement minister Gosuin. Gosuin erkende de problemen, en uit zijn antwoord blijkt dat het aantal erkende havenarbeiders in de Brusselse haven tussen 2010 en vandaag met bijna een derde is gedaald van 42 naar 30.

Het Vlaams Belang dringt er op aan om werk te maken van de bescherming van de (Brusselse) havenarbeiders. In de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft Jan Penris (Vlaams Belang) ook reeds de nodige initiatieven ter zake genomen. Zo bevestigde minister Geens dat na eerdere vragen van Penris ter zake er vier dossiers werden geopend bij het arbeidsauditoraat te Brussel.

 

Het Vlaams Belang dringt er op aan dat Brussels minister Gosuin en federaal minister Geens dringend rond de tafel gaan zitten om het probleem van de overtredingen van de wet Major in de Brusselse haven grondig aan te pakken; en vraagt tevens dat de sociale inspectie kan beschikken over een mobiele inspectie die kort op de bal kan spelen zodra een klacht binnenkomt. Momenteel voert de Sociale Inspectie weliswaar controles uit, maar naar Vlaams Belang kon vernemen worden deze controles steeds vooraf aangekondigd, wat uiteraard een weinig efficiënte wijze is om inbreuken op de wetgeving op te sporen en vast te stellen.