Parole, parole, parole !

Beloftes inzake daling Turteltaks verbroken?

 

Onze stroomfactuur is veel te hoog en dat is de schuld van de regering. Slechts 30% van de factuur bestaat uit de prijs voor de elektriciteit zelf, maar liefst 70% uit taksen en lasten. Daarbij ook de Turteltaks, de aan alle energieconsumenten doorgerekende subsidiëring van zogenaamde ‘groene energie’. Veel van die groenestroomsubsidies zouden naar biomassacentrales vloeien.

Uit de pers blijkt nu echter dat de biomassacentrale van Langerlo – goed voor 2,4 miljard euro beloofde subsidies – er niet komt. Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin vroeg in het Vlaams Parlement of minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) na het wegvallen van dit grote subsidiebedrag nu de Turteltaks en dus ook de stroomfactuur zou laten dalen.  

4,4 miljard euro

De niet-subsidiëring van Langerlo zou inderdaad betekenen dat de Vlaamse Regering de volgende tien jaar geen 2,4 miljard euro aan groenestroomcertificaten zal moeten subsidiëren. Eerder viel trouwens ook al de subsidie weg voor de biomassacentrale in Gent, wat de totale besparing voor de regering op 4,4 miljard euro brengt.

Open VLD voorzitster Gwendolyn Rutten kondigde vorig jaar aan dat het wegvallen van subsidies aan de biomassacentrales zeker zou leiden tot een vermindering van de ‘Turteltaks’ en dus tot een daling van de energiefactuur. In de afgelopen dagen herhaalde minister van Energie Bart Tommelein deze belofte in de media.

Beloftes, beloftes

Stefaan Sintobin moest in het Vlaams Parlement echter vaststellen dat de minister in het parlement zelf de boot afhield en zich enkel  “op termijn” wilde engageren voor een mogelijke daling van de Turteltaks. De minister schuift als alternatief voor de niet-realisatie van de biomassacentrales immers projecten van zonne-energie, windenergie en warmte-energie naar voor om de klimaatdoelstellingen te halen en ook die wil hij laten betoelagen. Daarvoor zou de overheid echter minder subsidies betalen.

Stefaan Sintobin reageerde scherp: “U legt de verantwoordelijkheid inzake hernieuwbare energie  bij iedereen, maar u en bij uitbreiding de ganse Vlaamse Regering geven niet thuis wanneer het gaat om gemaakte beloftes waar te maken. In een krampachtige poging om de burger te misleiden hebt u het over een daling van de energiefactuur ‘op termijn’ . Te vrezen valt dat dit uitstel uiteindelijk een afstel zal worden.”

 

Lees het verslag van het debat: 

https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1128873/verslag/1130428#