Meer overheidsgeld voor de imam dan voor de pastoor!

Federale overheid vergoedt imams beter dan katholieke priesters

In 1974 erkende de Belgische overheid de islamitische eredienst in dit land. Het gevolg daarvan is dat geestelijken van deze eredienst, net zoals die van andere erkende erediensten, van de staat een wedde krijgen. In België worden ten gevolge daarvan momenteel 69 imams betaald door de Belgische belastingbetaler, waarvan er overigens 30 niet eens de Belgische nationaliteit hebben.

Vergelijkt men de verloning van de verschillende geestelijken, dan blijkt bovendien dat de meeste van deze imams beter vergoed worden dan de katholieke geestelijken! De lagere katholieke geestelijken (pastoor, kerkbedienaar, kapelaan, onderpastoor en parochieassistent) krijgen immers zonder onderscheid naar rang steevast de laagste jaarwedde toegekend (13.409 euro). Bij de islamitische geestelijken daarentegen stijgt de wedde van de imams wél progressief naar rang. De derde imam in rang krijgt de laagste wedde (zoals bij de katholieken), maar de tweede imam in rang ontvangt een hogere wedde (15.841 euro) en de eerste imam in rang zelfs nog een stuk meer (18.653 euro). Aangezien de meeste imams (met name 67%) zich in deze laatste categorie bevinden, plus nog eens 9% van de imams in de tweede categorie, betekent dat in de praktijk dat de gemiddelde imam veel beter vergoed wordt dan de gemiddelde katholieke geestelijke.

Barbara Pas: “Ik ben van oordeel dat het een historische vergissing was om van de islam een erkende eredienst te maken, vooral omdat deze religie niet compatibel is met onze Westerse samenleving. Het staat natuurlijk eenieder vrij om het geloof aan te hangen dat hij wil, maar dat wil nog niet zeggen dat de belastingbetaler moet opdraaien voor de bezoldiging van alle mogelijke erediensten, zeker niet als die vijandig staan tegenover ons samenlevingsmodel. Het toppunt van absurditeit vind ik evenwel dat de  geestelijken van deze ons vijandige godsdienst dan nog beter betaald worden ook dan onze eigen geestelijken.”

Pas vroeg minister van Justitie Geens (CD&V), die hiervoor verantwoordelijk is, dan ook of hij dat normaal vindt. Zijn antwoord kwam erop neer dat dit zo historisch gegroeid is en dat het ook gerechtvaardigd is.

Barbara Pas: “Zulk een antwoord slaat werkelijk alles en het geeft mij inderdaad de indruk dat CD&V de nieuwe moslimpartij van dit land aan het worden is. Het is niet omdat iets historisch gegroeid is, dat het ook behouden moet worden of dat het gerechtvaardigd is. Wat mij betreft moet de erkenning van de islam zonder meer worden ingetrokken, zodat het gedaan is met de verloning van imams door de Belgische belastingbetaler.