Links-liberaal Lachaert (VLD) gooit alles op een hoopje

Door Luk Van Nieuwenhuysen

Volgens de voorzitter van de links-liberalen is Vlaams Belang mede verantwoordelijk voor de ontsporing van de onvindbare Limburgse militair.

Hij is niet de enige die alles op een hoopje gooit : de opwerpingen tegen het coronabeleid, de anti-vaxers, complottheorieën, een militair bij wie de stoppen lijken door te slaan…. de schuld wordt nogal gemakkelijk in de schoenen geschoven van ‘extreem-rechts’ en dus van de partij die door zijn tegenstanders systematisch onder die noemer wordt gecatalogeerd. Het is een weinig subtiele aanpak om die vervelende politieke concurrent die in de peilingen hoge scores blijft behalen, proberen onderuit te halen. Eigenlijk is dit al meer dan veertig jaar aan de gang. Naast de constante beschuldiging van racisme waren er aanvankelijk de aantijgingen dat de nationalisten tegen gehandicapten waren, tegen homo’s, tegen vrouwen die uit werken gingen… Vandaag luidt het dat ze tegen vaccinatie zijn gekant of dat ze aanzetten tot gewapend verzet. Quod non. Misschien moeten we ook eens met de vinger in de andere richting wijzen. Wie haalt het in zijn hoofd om een twitterzieke wetenschapper achtereenvolgens te benoemen tot voorzitter van het Wetenschappelijk Comité Internationaal Commissariaat Influenza, Influenza Commissaris, Risk Assesment Group, Wetenschappelijk Comité Coronavirus, Groep van Experts belast met de Exit-strategie, Evaluatiecel en misschien heb ik er nog wat over het hoofd gezien ? Het waren respectievelijk PS en Open VLD ministers die er geen graten in zagen –en zien- dat de man meer energie lijkt te steken in het uitschelden van diegenen die het niet eens zijn met zijn politieke uitlatingen, dan in het ernstig uitoefenen van zijn verantwoordelijkheden. Natuurlijk heeft Van Ranst recht op zijn eigen mening, natuurlijk mag hij die uiten, maar of het verstandig is al die verantwoordelijkheden toe te schuiven naar iemand die constant blijk geeft van een in mijn ogen ziekelijke haat ten aanzien van zowat de helft van de Vlaamse bevolking ? Het is toch geen toeval dat bij geen van de andere virologen de kritiek zo persoonlijk is als bij Van Ranst? Dat geeft aan dat de man op zijn minst niet echt ‘verbindend’ werkt. Terwijl me dat nochtans een voorwaarde lijkt om iemand verantwoordelijkheid toe te kennen in de bestrijding van een pandemie, los van een wetenschappelijk palmares. Het gaat er Lachaert kennelijk om de verantwoordelijkheid van zijn partij van zich af te schuiven. Nog maar eens, voeg ik eraan toe, want net als enige weken terug bij de zaak Kaoukibi al het geval was. Echter, hoe geloofwaardig ben je als je van militairen –terecht- een onberispelijk gedrag verwacht, maar niet van politieke partijen en hun personeel.

Luk Van Nieuwenhuysen

%d bloggers liken dit: