Rusthuisfactuur !

Tussenkomst van Ortwin Depoortere (VB) over de rusthuisfacturen (we besparen u het nietszeggend antwoord van minister Van Deurzen (CD&V)

Voorzitter, minister, collega’s, ik denk dat velen zich gisterenochtend hebben verslikt in hun koffie toen ze vernamen dat er aan de overkant van de straat, in het federaal parlement, een voorstel op tafel lag om kinderen te verplichten om mee te betalen aan de rusthuisfactuur. Minister, uiteraard is dit voorstel geen voorwerp van mijn vraag. Deze materie moet behandeld worden in het federaal parlement. Maar het heeft natuurlijk wel alles te maken met de betaalbaarheid van de rusthuisfactuur. Mevrouw Van den Brandt verwees er al naar: een gemiddeld pensioen bedraagt 1100 euro per maand, terwijl een verblijf in een rusthuis gemiddeld ongeveer 1500 euro per maand bedraagt. We zitten hier dus met een verschil dat moet worden bijgepast. Dat verschil moet niet worden bijgepast door senioren of door kinderen.

We moeten er namens de overheid voor zorgen dat deze rusthuisfactuur betaalbaar blijft voor iedereen, en dan zullen dergelijke voorstellen in het federale parlement niet nodig zijn. Minister, hoe kunt u ervoor zorgen dat de rusthuisfactuur betaalbaar blijft?

Minister, uw antwoord was voorspelbaar. U hebt een aantal maatregelen opgesomd die u genomen hebt, maar het feit blijft dat de rusthuisfactuur wel duurder is geworden in drie jaar tijd. Ik lees maar wat er in de doorlichting van de Vlaamse overheid staat: een verblijf in een Vlaams woonzorgcentrum kost gemiddeld 1640 euro per maand, zonder extra kosten voor de dokter, een tv-abonnement of de was.  Minister, ik hoor geen nieuwe doortastende maatregelen om de rusthuisfactuur betaalbaar te houden, en ik hoor nog minder een pleidooi om bijvoorbeeld een maximumfactuur in te voeren in de zorg. Uw partij noemt dat onrechtvaardig. Ik denk dat er niets rechtvaardigers is dan een maximumfactuur in te voeren. Ook daar had ik graag uw mening over geweten. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Minister, collega’s, de afgelopen jaren is er wel meer dan 1 miljard euro gevonden om hier asielzoekers en gelukzoekers op te vangen, maar blijkbaar is er geen geld gevonden om de rusthuisfactuur betaalbaar te houden voor onze bejaarden. Het gaat over rusthuizen waar onze ouders en grootouders willen verblijven zonder financiële zorgen. Dit is niet enkel onrechtvaardig, dit is wraakroepend(Applaus bij het Vlaams Belang)

 

%d bloggers liken dit: